Bugün Verimli Bir Gün

in #tr3 years ago

Sevgili Günlük, tarzında yazılar yazarak geçiştiriyorum gibi geliyor bazen bana yazdıklarım. Burayı da ihmal etmek istemediğimden. Umarım daha kaliteli içeriklerle, buraya da bir şekilde devam ediyor olurum. Bu esnada berbat ya, bu nedir alla sen? gibi düşünceleriniz olursa saygıyla kucaklar, anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim.

Üstteki metin de tam mesleğime uygun oldu. Müşteri memnuniyeti önemli bir mevzu. Sonuçta eldeki müşteriyi tutmak, yeni kazanımdan daha pahalı bir işlem. Pahalı yerine sanki maliyetli deseydim daha kurumsal olurdum gibi ama onu da düzeltmek yerine böyle farklı bir enerji katayım dedim yazıma.

Aslında çok hastayım. Ağzım, burnum nerede ben bile bilmiyorum. Sadece ben değil, evdeki herkes hasta maalesef. Hal böyle olunca yardım istedim, sağ olsunlar oğlanı aldılar götürdüler. Ben de yatmak yerine, son kalan enerjimi hem Annelojik'e bir içerik üreterek hem de Valvatida için bir ürün tasarlayarak kullandım. Annelojik, Valvatida'dan daha kurumsal gözle baktığım bir yer diyebilirim. Kısa ya da uzun vadede herhangi bir maddi beklenti içerisinde de değilim orayla ilgili ama, bir tek annenin bile oradaki deneyimleri ya da paylaşılacak yazıyı okuması fikri beni ciddiyete sürüklüyor. Oysa hiç ciddi bir anne değilim! Öyle ki dün oğlumuz kendi burnunu temizlemek için duşa girip duşu açmış, üzerine de su birden gelince gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi kala kalmış. Annenin yapması gereken sırılsıklam olmuş çocuğun üzerini değiştirmek, sakinleştirmek. Ben, kahkahalarla güldüğüm bu anı ölümsüzleştirmek için video ve fotoğraf peşindeydim : )) Hangi ana yapar bunu? Vicdansız ben! : )))

İşin dalgası bir yana tabii, evlat bambaşka bir dünyanın kapısını size öyle bir açıyor ki, o ve onunla ilgili konular olunca pinpiriklenmemek, ciddiyeti korumamak gibi seçenekleriniz ortadan anında kalkıyor. Bu sebeple içerikler önce bir editöre gidiyor, sonrasında da konuyla ilgili görsel çizimleri için bir tasarımcıya. Çizimlerin bu şekilde yapılması beni isimden sonra en motive eden şey ayrıca.

Bugün de yazasım varmış amma, kendime yaptığım planda biraz gecikmeler olduğu için bu yazıya ayırdığım 11 dakikalık süremin sonuna geldim.

Beni özleyin anacığım diyerek, sevgili Levent Kırca'yı da analım eksik kalmasın.

Ürünler aşağıda,bir kaç çizim arada ve içerik yakında http://annelojik.com 'da çok yakında!

Posted from my blog with SteemPress : https://nsab.000webhostapp.com/2019/01/bugun-verimli-bir-gun
Sort:  

karşılıklı sohbet ediyormuşcasına anlatımınız çok hoş:)
çizimleri de çok beğendim umarım her şey çok güzel ve beklediğiniz gibi olur:)

Umarım. Teşekkür ederim güzel dilekleriniz için!


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nsab from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @nsab! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @nsab! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.63
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 56951.01
ETH 4603.37
BNB 623.38
SBD 7.17