Başlık Bulamadım Ya La!

in #tr3 years ago

Daha önce eşimin ısrarlarıyla bu platforma girdiğimi söylemiştim. Tekrar hatırlatmış olalım. 

Kurumsal bir iş yaşantısında mesai saatleri içinde işinizi yaparsınız. Görev tanımız bellidir, başka iş yükleme gibi bir yaklaşımla çalışan şirket sayısı sanırım bir elin parmağını geçmez. Alışkanlık kolay kurtulunan bir şey değil tabii ki. Ben de bundan yola çıkarak, çocuk, ev, temizlik, yemek, Valvatida yaşantıma bir de e-bebek blogger akademi ekleyeyim dedim. Başvurum kabul edilmiş ve beş hafta boyunca eğitim alacağım. 

E-bebek firmasını duyarlılığı sebebiyle çok severim zaten. Firmanın hiçbir çalışanı sigara kullanmaz ve kullanan kişiler işe alınmaz. Ayrıca altı nokta alfabesiyle de çıkardıkları bir dergi mevcut. Bu sene ikincisini çıkardılar. Bakalım bu işi daha profesyonel hale getirebilecek miyim eğitimlerle? 

Konudan konuya atlamaya devam edeyim. İşin adını Valvatida koyarken tınısını ve kadınsı oluşunu çok sevmiştim. Tabii kendisinin marshmallow kıvamında bir deniz yıldızı olması da buna etkenlerden biriydi. Ama kendim bile bazen Valvasita diyorum soran olunca sonra düzeltiyorum. 

Blogger akademi için kendime bir domain ismi seçmem lazım. Eşim bu esnada işin adını Valvia olarak değiştirmeyi önererek kafamı müthiş karıştırdı. Şimdi kendime hem bir domain ismi düşünürken, hem de şirket ismi konusunda soru işaretleri ile dolaşıyorum ortada. Bu iş alır başını gider mi, acaba yaptıklarım beğenilecek mi, hangisini önce yapsam, yapsam mı yapmasam mı, ne yapsam, ne pişirsem, ütüleri ne zaman yapsam, ay evi sonra mı süpürsem, Atlas uyum sağlayabilecek mi, Anne bakım deniz kabuk demekten vazgeçecek mi, acaba bugün neye sahip çıkmaya çalışacak gibi bir sürü soru işaretinin yanına bu ikisini de ekledim. Zaman yönetimi konusunda hamilelik döneminde başlayan ve aşamadığım problemim devam ettiği için hiçbirini çözemiyorum ve hiçbirine yetişemiyorum. 

Ama sakinliğimi koruyorum! Çünkü değişik bir iç ses beni 2019'un benim, eşimin ve Atlas'ın yılı olacağına dair inandırmış durumda. Bakalım.. 

Araya bir kaç ürün de sıkıştırayım değil mi? : ) Takip edelim, ettirelim! Valvatida DesignPosted from my blog with SteemPress : https://nsab.000webhostapp.com/2018/12/baslik-bulamadim-ya-la
Sort:  

azminize hayranım🤗
elinize sağlık yine çok hoş hepsi:)

Çok teşekkür ederim : )


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nsab from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Hello @nsab, thank you for sharing this creative work! We just stopped by to say that you've been upvoted by the @creativecrypto magazine. The Creative Crypto is all about art on the blockchain and learning from creatives like you. Looking forward to crossing paths again soon. Steem on!

Coin Marketplace

STEEM 0.75
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54352.73
ETH 4084.77
BNB 595.73
SBD 7.00