VAY BEEE NE ÇABUK GEÇTİ DAHA DÜN GİBİ...

in #tr5 years ago

EVLENDİĞİMİZİN ÜZERİNDEN 365 GÜN 6 SAAT GÖZ AÇIP KAPATINCAYA KADAR GEÇMİŞ.

NİCE SENELERİMİZ OLSUN ÖMRÜM.
GİTTİKÇE BÜYÜYEN BİR AİLE OLALIM.

Capture+_2019-12-10-17-17-23-1.png

Capture+_2019-12-04-22-52-33-1.png

Sort:  

Allah mutluluğunuzu bozmasın inşallah. Ben de evleneli 365 gün olacak 24. Aralıkta. Çok mutlu görünüyorsunuz inşallah devamlı böyle kalırsınız.

Teşekkür ediyoruz ALLAH size de uzun uzun Mutlu yıllar nasip etsin.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 64841.11
ETH 3523.97
USDT 1.00
SBD 2.36