Gezegen Mühendisi Aranıyor #8 : Sanat

in #tr4 years ago (edited)


Gezegendaş olduğumuz diğer homosapiens'ler şu günlerde ne durumdalar, nelerle uğraşıyorlar başlıklar halinde bir tura çıkacağız. Fakat önceki yazıları okumayan varsa, onları okuduktan sonra devam etmeleri bütünlük açından daha sağlıklı olacaktır:

#1 Biz iyi, eller kötü, #2 Geçmiş Kahramanlar & Okumak
#3 Merkezdeki Biz miyiz?, #4 Çapın Yüzde Kaç?
#5 En "EN" Sen, #6 Haddini Bilmek, #7 Kokpitteki Sinek


Sanat


Önceden olmayıp şimdilerde olan ve "Harika!", "Vay, müthiş!" gibi tepkiler alan elbetteki çok sayıda çalışma var. Tadımlık olarak, sanata güncel yorumlar getiren bir kaçına bakalım.

 

 

Videodaki ilk çalışma, uzak doğulu Skymagic'e ait.
Efsanevi (bazılarına göre kutsal) Fuji dağının görkemini arkasına alan şarkının notaları, ışık olup dans ederek parçaya eşlik ediyor.
"Drone'u daha ilk gördüğümde aklıma gelmişti, hatta daha fazlası var" diyenler olabilir ;) Unutursam hatırlatın, potansiyellerden bahsederken bu konuya da bi değinelim.

 

İkinci çalışma, dünyanın diğer ucundan, Kanadalı Iregular'a ait.
Kontol-NoKontrol, kübizm çatısı altında, Piet Mondrian'ın alanı bölen renkler tablolarını uzaktan izlemek yerine,
izleyeni de çalışmanın ortağı halini getirip "Kontol Kimde" diye soran interactive bir enstalasyon.

İnteraktif demişken; insanla değil doğayla etkileşen, Hareketli Heykellere de kısacık göz atalım.

 

 

Bunları koymazsam gözüm arkada giderdi :) İlk videodan devam edelim..

 

Üçüncü çalışma, Koreli-Amerikan sanatçı Lisa Park'a ait.
Vücudun sanatın parçası olduğu Dans ya da Bale gibi performans sanatlarına muadil olarak, yine vücudunu kullanıyor fakat "kalp atışlarını ve düşünce gücünü" eserlerine yansıtıyor.
Sitesinde Heartmonic partII, rhythm ve bazı izleyici-katılımcıları ağlatan blooming gibi interaktif eserleri de mevcut.
// kapak görseli de Lisa'ya ait

 

Umarım Steemit Vimeo sorunu çıkarmamış olur. Video açılmıyorsa buraya tıklayın lütfen

 

Benzer şekilde Tobias Gremmler de vücut performansından yola çıkarak;
hareketi, manipüle etmiş, çoğaltmış ve zamana göre esneterek görselleştirmiş.

 

Vimeo'da Tobias Gremmler

Bonus: Bantmag'den öğrendiğimize göre, deneysel çalışmaları hayli seven İzlandalı sanatçı Björk, son iki klibi için Greemler ile çalışmış. (Björk'ün son zamanlardaki avatar tutkusu, Gremmler'in estetiğine biraz negatif etki etmiş gibi ama karşılıklı kabul var ki klibi yayınlamışlar, onların bileceği iş)

Başlangıç videosundaki Dijital Sürrealizm çalışmalarını,
ve gözlük takarak, Sürrealizmin öncü süvarisi Salvador Dali'nin resimleri içinde 3 boyutlu olarak dolaşabilmenin yorumlarını size bırakıyorum.

Görüldüğü üzere kısacak bir videoda dahi, daha önce Sanat'ın aracı ya da konusu olmamış pek çok nesne ve kavram var. Ve tahmin edileceği üzere daha binlerce GÜNCEL Sanat Eseri mevcut.

Dünyanın değişik yerlerinden, sanatçı olan sapiens kardeşlerimiz, GÜNÜMÜZ Sanatını, sıra dışı ve yenilikçi tekniklerle yorumlamaya çoktan başlamış..

26-45, 36-42 ?

 


Posted from my blog with SteemPress :

https://murattatar.xyz/gezegen-muhendisi-araniyor-8-sanat/

Sort:  

Congratulations @murattatar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 45000 upvotes. Your next target is to reach 50000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Gezegen mühendisi arayışlarının, şu çorak steemit ortamında devam ediyor olması ne kadar güzel. Seriyi hiç sıkılmadan ilgiyle okuyorum buralara uğrdadıkça. Güncel sanat yorumlarından örnekleri etkilenerek izledim doğrusu.

Tüm dünyanın kendisine karşı olduğu algısıyla yetişip sadece nefret yorumlarını güncelleyen ve kendini kavga ile değil sanat ve bilimle bulmaya çalışan insanların ve toplumların, başlarına ne gelirse gelsin kaybetmedikleri ve kaybetmeyecekleri aşikar.

çorak steemit ortamı

:) Çok güzel bir tanımlama olmuş.

kendini kavga ile değil sanat ve bilimle bulmaya çalışan insanların ve toplumların, başlarına ne gelirse gelsin kaybetmedikleri ve kaybetmeyecekleri aşikar.

Bu söz MS 2150 Romanını geldi aklıma getirdi ;)
Makro dünya Vs Mikro adası ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 43864.87
ETH 2348.46
USDT 1.00
SBD 5.18