Prisoner Woman Picture / Tutsak Kadın Resmi

in tr •  6 months ago  (edited)

YeniBelge 2019-05-26 16.27.11.jpg

Merhaba Arkadaşlar,

Yeni bir çizimle karşınızdayım. Bugünkü çizimimiz gözleri bağlanmış, ağlayan tutsak bir kadın. Resmi çizdiğim sayfayı küçük kızım katlamış gördüğünüz üzere. Zannediyorum kadına şiddet içeren böyle bir resmi çizmemi o da istemedi.

Hemen hemen her gün kadına şiddet haberlerini izliyoruz maalesef.

Yaratılış itibarıyla kadınlar zarif ve hassastırlar. Erkeklerin fiziki yapısı kadınlara oranla daha güçlüdür. Bu durumu acımasızca şiddete dönüştürenler İslami terbiyeden yoksun, zavallı kimselerdir aslında. Şiddetin büyük çoğunluğunun da aile ve akrabalardan geldiğini görüyoruz. Bu konuda çok şey söylenebilir. Ama ben bir Hadis-i Şerif paylaşıp resmimize geçmek istiyorum. Peygamber efendimiz buyuruyor ki:

“Sizin en hayırlınız, ailelerine en güzel muâmelede bulunanınızdır!..” (İbn-i Mâce, Nikâh, 50; Dârimî, Nikâh, 55)

8DAuGnTQCLptHK3w4xbU3SMDsfFVWre2qvkWUixoMRzeeZKYcDFctN8wa1R3SKR6hHJsi8NFg9PVfW16nDVe7nQDP8Puf1fwubmCn7jepVPZLoA3N42DvziXBnezcGp19UENpcaYzxKSHrGJoygqc2fCWyXnCtFEpm28sqKf4z2.png

Yine siyah zemin üzerine beyaz kuru boya kalem ve beyaz tükenmez kalem kullanarak yapmaya çalıştığım bir resim.

Öncelikle göz bağını ve boynu kabaca çizdim. Daha sonra burun ve dudakları yaptım. En son resme derinlik verip tamamladım. Bu resmi yaparken en çok zorlandığım nokta göz yaşları oldu.

YeniBelge 2019-05-26 16.22.20.jpg

YeniBelge 2019-05-26 16.24.42.jpg

YeniBelge 2019-05-26 16.25.53.jpg

YeniBelge 2019-05-26 16.27.11.jpg

Kullandığım Materyaller:

  • Siyah Defter
  • Beyaz Tükenmez Kalem
  • Beyaz Kuru Boya Kalem
  • Silgi
  • Siyah Pilot Kalem.

Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir
Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere hiç bir canlıya şiddetin, işkencenin olmadığı bir dünya diliyorum.

Farklı bir çizimle tekrar buluşmak dileğiyle.
Hoşçakalın..

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  6 months ago (edited)

Çok önemli bir konuya dikkat çekmişsin. Kadınlara şiddete karşı farkındalık, toplumun bilinçlenmesi açısından bu tür çalışmalar faydalı. Ellerine sağlık. Çizim çok başarılı.

Evet @damla. Gerçekten çok önemli ve hassas bir konu. Malesef dünyada, öazellikle de ülkemizde (afedersin) beyinleri belden aşağıda olan o kadar çok kazma var ki, iki kız çocuğu babası olarak bunları gördükçe dehşete kapılıyorum..Allah böyle kimselere hidayet versin.

Değerli yorumun ve güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. Çizimimi beğenmene çok sevindim..

Posted using Partiko Android

You got a 5.19% upvote from @minnowvotes courtesy of @maonx!

Tebrikler! Yazınız Trproje discord sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @trproje hesabından oy almıştır.

Trproje küratör ve projelerin önerdikleri Türkçe yazıları desteklemeye devam ediyor. Proje ekibi tarafından seçilen yazılar ayrıca edebiyat, gezi, trliste, hosgeldin ve C² küratörlerine oy için önerilmektedir.


Siz de beğendiğiniz yazıları oylama için önermek isterseniz Trproje discord sunucusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by maonx from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Hocam ya valla siz kendinizi aştınız :) Tebrik ediyorum, kadının yüzü inanılmaz 3 boyutlu duruyor hele o göz yaşları nasıl bu kadar doğal çizilebilir, yedirilebilir tebrik ediyorum. Elinize sağlık. Resimle alakalı yorumlarınıza da son derece katılıyorum, öyle davrananlara yazıklar olsun, Allah hesabını sorsun. Teşekkür ederim çok kaliteli bir içerik çıkmış.

Benim çok içime sinen bir çalışma olmadı açık konuşmak gerekirse. Yine de yayınlamak istedim.
Çok teşekkür ederim motive edici güzel sözlerin için..

Posted using Partiko Android

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @maonx.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır. @c-squared hesabı topluluk witness'ı olarak faaliyet göstermektedir. Projemizi desteklemek isterseniz bize buradan witness oyunuzu verebilirsiniz.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations @maonx ! You received upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 772.5 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.