Seyahat tutkudur... Bağımlılıktır...

in #tr3 years ago (edited)

Çevremdeki insanlar, devamlı olarak sık seyahat etmenin sihrini soruyorlar. Neden her fırsatta bir seyahate çıkıyorum, bunun maddi veya sosyal sorunları olmuyor mu, bu kada bürokrasi ile nasıl uğraşıyorsun gibisinden devamlı soruyorlar.

Özellikle yurtdışı seyahatlarinde, bazı şeyler insanalrın gözünde çok büyük bir engel olarak görülüyor. Ben de her seferinde, sabırla çeşitli şeyleri anlatıyorum. Mesele çoğu zaman bir yeri görme değil "kendini arama çabası" olduğunu anlatmaya çalışıyorum.

Ayrıca, uçak bileti, vize, konaklama gibi şeylerin aslında çok abartılacak kadar(en azından yakın ülkeler) büyük bir sorun olmadığını çeşitli somut örneklerle gösterip, onları yola çıkmaya "teşvik" ediyorum.

Geçen gün bir arkadaşım, ilk defa pasaport ve vize aldı. Herşey o kadar puslu, bilinmez ve tehlikeli idi ki onun için... 2 haftalığına bir ülkeye gitti. Dönüşte, sani bambaşka biri olmuştu. Hayatında, bugüne kadar neden böyle birşey yapmadığına der yanıp, aslında hiçbir şeyin düşünüldüğü gibi tehlikeli olmadığını vs birçok şeyi kendisi anlattı.

Aradan daha 1 ay geçmeden ya Mahsum, canım çok sıkılmaya, içim daralmaya başladı. Nereye kaçsam acep dedi. Ve tabii ki tepkim şu oldu: "Geçmiş olsun, seyahat senin damarlarına işledi, artık sen de bu bağımlılığa yakalandın" :))

Herkese bol seyahatli günler.

Yola çık, Yol açık


Source

Sort:  

Güzel bir bağımlılık. Gerçi meslek icabı yaptığımda bağımlılık tarafını çok fark etmiyorum, evimi özlüyorum :) Geri kalan zamanlarda yeni insanlarla tanışmak, yeni yerler görüp farklı deneyimler yaşamak güzel.

"ben 30 senedir bu ilaçları kullanıyorum ama bağımlılık yaptığı yalan." :)) böyle bir durum bizimki ;)

Merhaba. Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile Trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır. Sevgiler.

Teşekkürler


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

I am sorry but I am not able to understand what you have written, but I can read what is written in the photo.
Travel is one of the greatest way to get bigger our knowledge: Marco Polo and Cristoforo Colombo were two great traveller and they were able to know new cultures and new populations.
I like travelling and I will never stop to do that!!!
Steem on!!

Posted using Partiko Android

Actually, as you guess, it was about "travel passion" :) it is interest, nowadays i started to watching Marco Polo serial and you told about him in comment ;)
Travel, most generally, change our view to life and the world.

Evet güzel bir bağımlılık ve gerçekten bir tutkudur seyahat etmek :)

Böyle bağımlılığa can kurban, değil mi? :)

Done lol 😀😁

Posted using Partiko Android

Selamlar, takipçiye ihtiyacım var. Ben sizi takip ettim, sizde geri dönüş yapabilir misiniz ?

teşekkürler.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MA from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.72
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57481.14
ETH 4344.51
BNB 617.50
SBD 7.00