Kripto Paranın Faydaları, Riskleri ve Dünyadaki Kullanımı [Cointurk 27. Projesi] [literaturk#9891]

in #tr6 years ago (edited)

Kripto Paranın Faydaları, Riskleri ve Dünyadaki Kullanımı


Dijital göçmenler olarak da adlandırabileceğimiz, teknoloji ve internet dünyasına kendini uzak hisseden kişiler için kripto paralar hâlâ büyük bir soru işareti. Bu konuda biraz bilgi vererek çalışmamıza başlayabiliriz.
Kripto Para Nedir?


Bitcoin 9 yaşında! Bundan tam 9 yıl önce, 2009 yılında Bitcoin hayatımızdaki yerini aldı. Bitcoin kuşkusuz kripto para piyasasının en çok bilinen ve en çok yatırım alan üyesi.
İlk olarak 2009 yılında hayatımıza giren Bitcoin, ilk kripto para olma özelliğini taşımaktadır. Günümüzde yüzlerce farklı kripto para piyasada yer almakta ve bu sayı her geçen gün artmaktadır.
Peki nedir bu "Kripto Para"?
En basit haliyle dijital para birimi olarak tanımlayabiliriz.

Alışık olduğumuz üzere hükümetlerin para biriminin değerini belirlediği merkez bankalarının aksine; bu para birimlerinin kontrolünü sağlayan herhangi bir merkez bulunmamaktadır. Dijital paralara olan bu ilginin ve yaygın kullanılmalarının en önemli nedenlerinden biri de budur.
Kripto Paranın Tarihi


In Satoshi We Trust
Bitcoin'in kurucusu olarak bilinen tüm kaynaklar Satoshi Nakamoto ismini işaret etse de işin enteresan yanı bu ismin kimi veya neyi temsil ettiği hakkında kesin bir bilgimiz yok. Bir çok söylenti dolaşıyor olsa da şu anda net olarak bu ismin karşılığının kim veya kimler olduğu bilinmiyor.

Hala büyük çoğunluk kripto paraların ne olduğunun tam olarak farkında değil. Kimi "emeksiz, çabucak zengin olma fırsatı" olarak görüyor, bir kısım kişilerse "speküle edilen ve hızla patlayacak bir balon" olduğunu iddia ediyor. Küçük bir kitle ise bu paraların gerçekten ne olacağının bilincinde. Kripto paraların tarihine şöyle bir göz atacak olursak;
 • 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından bulunan Bitcoin hayatımıza girdi.
 • 2001 Nisan'ında ise ilk altcoin olan Namecoin kuruldu.
 • Ekim 2011'de ise Scrypt şifreleme metodunu kullanan Litecoin kullanıma sunuldu.
 • Kripto Paraların Faydaları Nelerdir?

  Bitcoin ile hayatımıza giren kripto paraların faydalarından bahsedecek olursak;
 • Transfer işleminin basitliği: Herhangi bir merkeze bağlı olmadığı için kripto paraları bir cüzdandan diğer bir cüzdana transfer etmek oldukça zahmetsiz ve hızlı. En basit örnek olarak kullandığımız platformda yani steemit.com'da transfer işleminin basitliğini ve hızını düşünebiliriz. Ayrıca günün istediğimiz saatinde bu işlemi yapabiliyor oluşumuz büyük bir avantaj.
 • İstediğimiz para birimine istediğimiz zaman dönüştürülebilir olması.
 • İşlemler aracısız gerçekleştiği için para transferleri herhangi bir kesinti olmaksızın gerçekleşir.
 • Hiçbir ülkeye bağımlılık söz konusu olmadığından herhangi bir ülkede meydana gelebilecek ekonomik durumlardan etkilenmezler.
 • Güvenlik açısından normal para birimlerine oranla çok daha güvenlidir.
 • Saniyeler içinde işlem yapılabilir.
 • Kripto Paraların Riskleri

 • Yukarıda faydalarından bahsederken ilk maddede dile getirdiğimiz "herhangi bir merkeze bağlı olmama" durumundan dolayı, yaşayabileceğimiz bir dolandırıcılık durumunda hukuki açıdan hakkımızı aramak zorlaşacaktır.
 • Bazı durumlarda, kripto paralar hakkında çıkan olumsuz bir haberde piyasaların olumsuz etkilenmesi ve aşırı dalgalanmaların olabilmesi.
 • Devletler tarafından yasaklanma ihtimali ve bu ihtimalin ortaya çıkardığı risk. Şu anda birçok devlet kripto para konusunda hazırlıksız durumda ve ilerde düzenlemeler geleceği yönünde haberler dolaşmakta. Yakın zamanda böyle bir düzenleme ile yasaklanma ihtimali yatırımcıyı ikilemde bırakabilir.
 • Kullanım alanının sınırlılığı. Yaklaşık 10 yıldır kripto paralar hayatımızda ancak kullanım alanı hâlâ çok sınırlı. Belki ilerde bu alanda yapılacak çalışmalarla bu dezavantaj ortadan kalkabilir. Ama şimdilik kullanımda bir sınırlılıktan söz edebiliriz.
 • Uzun bir geçmişe sahip olmaması da güvenlik açıkları konusunda insanı kararsızlığa itebilen bir etkendir.
 • Kripto Paraların Dünyada Kullanımı

 • Türkiye: Şu an kripto paralar hakkında herhangi bir düzenleme olmamakla birlikte üzerinde birtakım yasal çalışmalar yapıldığı haberleri medyada yer almıştır. Belki ilerde bir vergilendirme getirilebilir, bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz.
 • ABD: Kripto para kullanımı, ticareti veya madencilik, vergisini verdiğiniz sürece serbesttir. Herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.
 • Rusya: Ülkede kripto para oldukça büyük destek görmekte ve bu alanda büyük yatırımlar da görmekteyiz. Geçmişteki yasaklayıcı politika yerine serbestliği savunmaları kripto paraların geleceği açısından olumlu bir gelişmedir.
 • Japonya: Kripto paralar ile ilgili her türlü işlem serbesttir ve Japonya hükümetinin desteği de yer almaktadır. Ülkede yasal para birimi olmasından dolayı hükümet borsaları sık sık denetler ve halkın güvenle kripto para kullanmasını sağlar.
 • Finlandiya: Vatandaşlarını kripto para kullanımına teşvik etmek amacıyla kripto paralarla yapılan tüm alışverişlerde KDV'yi kaldıran Finlandiya, bu konuda kripto paranın kullanımına ve gelişimine katkı sağlamıştır.
 • Güney Kore: Yakın zamanda Bitcoin transferlerinin yasallaştırılması ve Bitcoin ile ticaretin düzenlenmesi, kripto paralar için olumlu birer gelişmedir.
 • Hollanda: Oldukça geniş kullanım olanaklarıyla, Bitcoin ile ödeme konusunda serbestiyeti savunan bir ülke.
 • Japonya: Bankacılık sistemlerinde radikal bir değişiklikle kripto paraların tümü yasal hale getirildi.
 • İsveç: Bitcoin'in yasal ödeme metodu olarak tanınmasıyla, kripto para kullanımını artırıp nakit kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.

 • Okuyan herkese çok teşekkür ederim.

  Görsel Kaynak 1 || Görsel Kaynak 2 || Görsel Kaynak 3 || Görsel Kaynak 4 ||Görsel Kaynak 5
  The first image designed via Canva.com and background images are free to use from the inbuilt gallery.

  Sort:  

  Hello literaturk!

  Congratulations! This post has been randomly Resteemed! For a chance to get more of your content resteemed join the Steem Engine Team

  Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by literaturk from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

  If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
  Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

  This post has received a 14.90% upvote from thanks to: @literaturk.
  For more information, click here!!!!

  If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

  Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
  you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

  Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

  Voting for @yabapmatt

  Hi LOVE YOUR POST MAN!!! LIKE MY POST TOO!!!!! HERE IS THE LINK: https://steemit.com/bots/@abusereports/last-minute-upvote-list-2018-05-02

  We apologize for the continued delay of our upvotes. We’re working hard to obtain more SP to keep up with all of our amazing Thunder Supporters. Thank you for your continued patience and support! You are the lightning to our THUNDER!

  As a friendly reminder, the upvote fee is $0.08 SBD ($0.081 for incognito). Current 300%+ upvote is now $0.24+ SBD.

  That being said…

  BOOOOOOOOOM!!!

  The ground shakes as incredible power lights the sky. The thunder tests the quality of your post and deems it worthy, rewarding it with a 300% upvote, comment and resteem from @thundercurator.

  Increase your chances of a 100% upvote and support the project by:

  Investors who delegate SP to @thundercurator are entitled to 75% of @thundercurator income after curation. Get on-board early and grow with us!

  Coin Marketplace

  STEEM 0.25
  TRX 0.11
  JST 0.034
  BTC 63549.78
  ETH 3107.39
  USDT 1.00
  SBD 3.88