Dahi, Stephen Wiltshire - "The Human Camera"steemCreated with Sketch.

in #tr5 years ago (edited)

Dünya üzerinde yaşayan, sadece 50 savant sendromlu insandan biridir Stephen Wiltshire. 3 yaşında otizmli olduğu, 5 yaşında olağanüstü bir hafızaya sahip bir dahi olduğu anlaşıldı. 8 yaşında konuşmaya başladı, ilk kelimesi ise "kağıt" oldu. 1974 doğumlu mucize adam Stephen, üstün perspektif hafızası dışında; müthiş bir müzik yeteneğine de sahiptir.

Kapı numaraları dahil, görüp baktığı herşeyi hafızaya alan dahiye, insanların neden "The human camera" dediklerine şaşırmamak gerek. New york - John F. Kennedy havalimanı, gelen yolcu pasaport kontrolü bölümünde ki 76 m.'lik dev şehir panorama perspektifi mutlaka görülmesi gereken bir şah eser.

Kraliyet Akademisi tarafından "En iyi Çocuk Sanatçı" olarak seçildikten sonra genç Stephen'ın çizimleri;

  • 1987'de(13 yaşında) Drawings,
  • 1989'da Cities,
  • 1991'de Flooting Cities,
  • 1993'de ise American Dream adında 4 kitap halinde basıldı.

kitap.png

Tanındıktan sonra Amerikada'ki bütün basının ilgi odağı olan genç dahi, önce Tokyo, sonra sırasıyla Londra, Paris, Madrid, Roma, Frankfurt, Kudüs, Hong Kong, Dubai ve son olarak New York'un ardından kısa bir helikopter uçuşundan sonra 24-28 Eylül 2014 tarihinde Palladium AVM'de İstanbul'u resmetti.

Sanatçının hayatını konu alan videosuna burada :
The Human Camera
Yazıdaki görsellere buralarda :
i.ytimg.com
payload.cargocollective.com
stephenwiltshire.co.uk
Yararlandığım kaynaklara ise burdan ve buradan ulaşabilirsiniz.

Teşekkürler ...


Sort:  

This post received a 12% upvote from @morwhale team thanks to @liberta! For more information, click here! , TeamMorocco! .

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @liberta.

This post has received a 0.57 % upvote from @buildawhale thanks to: @liberta. Send at least 1 SBD to @buildawhale with a post link in the memo field for a portion of the next vote.

To support our daily curation initiative, please vote on my owner, @themarkymark, as a Steem Witness

@anadolu'dan %11 oranında bir oy aldınız. 0.1 SBD göndererek 0.2$ değerinde oy alabilirsiniz

Bu yazıya @hellowhale tarafından %100 oy gücü ile 0.42$ değerinde oy verilmiştir.

Teşekkürler @hellowhale :)

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.07
JST 0.031
BTC 23070.08
ETH 1692.09
USDT 1.00
SBD 3.20