RE: Kurban

You are viewing a single comment's thread from:

Kurban

in tr •  10 months ago 

Kardeşim sana kurban ile ilgili ayet ve hadislerden uzun uzun bahsedip konuyu uzatmayacağım sadece efendimizin şu sözü senin bütün alimlerinin diyeceği sözden değerlidir diye düşünüyorum

“Ademoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmaz. Şüphesiz ki kesilen kurban kıyamet günü boynuzları , kılları ve tırnakları ile gelir. Hiç şüphe yok ki kesilen kurban, kanı yere akmadan önce Allah katında kabul görür. Öyleyse gönüllerinizi kurban ile hoş ediniz.”

Bu gönderi ile ilgili karşılıklı yazışmayı daha fazla da uzatmak gereksiz.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Kim olursa olsun bir insana efendimiz demek Allah'a şirk koşmaktır. Çünkü efendimiz Allah'tır. Diğer konu hadisin sahih olduğunu ispatlayabilir misiniz?

·

Bu sözden sonra tek kelimeye gerek yoktur; Senin dinin sana benim dinim bana.

·
·

Saygı duyuyorum kardeşim. Aynen öyle, herkesin inancı kendisi ve yaratıcı arasındaki manevi bir meseledir ve kimseyi bağlamaz. Ortak noktayı bulabildiğimiz için mutluyum.