KurbansteemCreated with Sketch.

in tr •  11 months ago 

kurban_kesmenin_amaci_sartlari_ve_onemi_nedir_1530798767_4164.jpg
Kurbanın kelime anlamı yaklaşmaktır. Dini terim olarak bakıldığında, ibadet yapmak amacıyla belirli bir vakitte, belirli koşulları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak boğazlamasını ifade eder.

Kurban kesilmesindeki amaç Allah'ın rızasını gözetmek olduğundan kesim öncesinde ve sonrasında bu şuur ile hareket etmek gerekir. Bu bağlamda kurbanlığa yumuşak davaranmak ve ehil kişiler tarafından boğazlanmasını sağlamak (aksi durumlarda hem kurbanlığa eziyet edilmiş olur hemde amacın dışına çıkılmış olunur)gerekir. Kesim işleminden sonra kurban eti dağıtımı için fakir ve ihtiyaç sahibi kimseler aranıp bulunmalıdır.

Unutulmamalıdır ki bu kurbanın amacı rabbimizin rızasını gözetmek ve ona yakınlaşmaktır. Bunun için kurbanda kafamızı meşgul edecek soru, eti nasıl saklamayız yerine nerede ihtiyaç sahibi birini bulup ona kurbandan payını veririz olmalıdır.
Peygamber efendimiz bur kurban günü akşamında Aişe annemize soruyor;

+Ya Aişe kurbandan geriye ne kaldı?
-Bir tek kürek kemiği kaldı ya Rasullah
+O zaman bir kürek kemiği hariç kurban bizim olmuş.

cevabını vererek ümmetine de kurban ibadetinin nasıl bir şuurla yapılması gerektiğini en güzel şekilde göstermektedir.

Bu vesileyle herkesin bayramını şimdiden kutlarım.
Görsel Kaynak

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Size de iyi bayramlar dilerim. Güzel bir paylaşım olmuş emeğinize sağlık

Teşekkür ederim. İyi bayramlar

Postunuz @bot-az və onun curation traili tərəfindən oylanmıştır. Təşəkkürlər.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kabasakal from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Kurbanın kelime anlamı yaklaşmak, yakınlaşmak evet ama dini terim olarak hayvan kesmek değil zaaflarımızdan vazgeçebilmeyi, verebilmeyi, paylaşmayı öğrenmektir bence. Zira Tanrı Hz. İbrahim'den İsmail'i kurban etmesini isterken aslında en büyük zaafından vazgeçmeyi öğrenmesini istemişti. Hayvanları kesip etini ihtiyaç sahiplerine dağıtmak da neticede sahip olduğumuz bir şeyden vazgeçmeyi gerektirse de daha büyük zaafımız olan para ve mallarımızı kurban edip ihtiyaç sahiplerine dağıtsak çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Çünkü o tarihlerde hayvanlar sahipleri için çok değerli ve zaaf niteliğindeydi belki ama çağımıza göre İslam alimlerince yorumlanıp güncellenmesi gerekir diye düşünüyorum.

Kurban en değerli şeylerden vazgeçmek olarak nitelendirmek doğru değil maalesef. Yani şöyle kısa bir örnekle açıklmam herekirse boğazda yalın var birde başka önemsiz muhitte gecekondun var diyelim. Yalıyı satıp ihtiyaç sahiplerine dağıtmak sevdiğinden infak etmek büyük sevaptır ancak kurban yerine geçmez. Hazreti İbrahim'in endeğerli varlığı oğlu İsmaili Allah'a verdiği söz gereği boğazlamak istediğinde Allahın rahmetine mazhar olması ve İsmail yerine bu koçu kurban et diye ilahi mesaj almasıda bunun göstergesidir. Zira yüce Allah Hz İbrahim'e sözündeki sadakatı sonrası koç indirmek yerine senden bu ibadetini kabul ettim bunun yerine şu kadar mal ile fakir doyur diye de emir verebilirdi. Dinimiz tamam olarak indirilmiştir. Güncellenmeye ihtiyacı yoktur. Sizin belirttiğiniz konu dinimizde zekat olarak zaten vardır.
Iyi bayramlar dilerim.

Hz. İbrahim'in uzun süre çocuğu olmuyor ve hep Allah'a kendisine bir çocuk vermesi için dua ediyor. Allah dularını kabul edip çocuğu olduktan sonra da ona çok aşırı şekilde bağlanıyor ve zaafiyet gösteriyor. Bu zaafından vazgeçebilmeyi öğrenmesi istendiği için Allah kendisinden İsmail'i kurban etmesini istiyor. Hz. İbrahim İsmail'i kurban etmeye niyetlendikten ve eyleme geçirmek üzereyken koç indiriliyor. Yani zaten en sevdiğinden ve en büyük zaafından vazgeçmiş oluyor. Burada mesaj apaçık ortada ve hayvan kesmekle bir alakası yok. Amaç tamamen en büyük zaafından vazgeçebilmeyi öğrenmesidir. Bunu başardıktan sonra koç indiriliyor. Amaç mal ile fakir doyurmak değil en büyük zaafından vazgeçebilmeyi öğrenmek. Ben insanların en büyük zaafının hayvanlar olduğunu hiç zannetmiyorum. Kimsenin hayvana değer verdiği ve vazgeçmekte zorlandığı yok maalesef.

Diğer konu da eğer yoruma açık olmasaydı ve güncellenmesi gerekmeseydi çok sayıda farklı yorum getirilip mezhepler oluşmazdı. Net ayetler olduğu gibi yoruma açık olan ayetler de mevcut. Bir konudan farklı ayetlerde bahsedilebiliyor ve bunlar birbirleriyle bağlantılanarak farklı yorumlar getirilebiliyor. Zaten İslam alimlerinin bir görevi de çağa göre yorumlayıp zamanın şartlarına göre güncellemek.

Kardeşim sana kurban ile ilgili ayet ve hadislerden uzun uzun bahsedip konuyu uzatmayacağım sadece efendimizin şu sözü senin bütün alimlerinin diyeceği sözden değerlidir diye düşünüyorum

“Ademoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmaz. Şüphesiz ki kesilen kurban kıyamet günü boynuzları , kılları ve tırnakları ile gelir. Hiç şüphe yok ki kesilen kurban, kanı yere akmadan önce Allah katında kabul görür. Öyleyse gönüllerinizi kurban ile hoş ediniz.”

Bu gönderi ile ilgili karşılıklı yazışmayı daha fazla da uzatmak gereksiz.

Kim olursa olsun bir insana efendimiz demek Allah'a şirk koşmaktır. Çünkü efendimiz Allah'tır. Diğer konu hadisin sahih olduğunu ispatlayabilir misiniz?

Bu sözden sonra tek kelimeye gerek yoktur; Senin dinin sana benim dinim bana.

Saygı duyuyorum kardeşim. Aynen öyle, herkesin inancı kendisi ve yaratıcı arasındaki manevi bir meseledir ve kimseyi bağlamaz. Ortak noktayı bulabildiğimiz için mutluyum.

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @kabasakal.