07 Antalya #6. Bölüm

in tr •  14 days ago


Antalya ile ilgili yazı serimize okuyan arkadaşların kafasında mutlaka şöyle bir düşünce oluşmuştur. Arkadaşım iyi güzel de hep tarihi yapılardan mı bahsedeceksin, Antalya'nın hiç mi doğal bir güzelliği yok. Bu sorunuzun cevabını bu sonraki postumuzda bulabilirsiniz. Antalya'nın doğal güzellikleri ne değineceğimiz yazımıza Düden Şelalesi ile başlayalım.


Düden Şelalesi

Düden Şelalesi'ne geçmeden önce şelaleler ile ilgili  kısa bir bilgi vermek isterim. Akar suyun yüksek bir alandan düşerken kayaya veya alt tarafta biriken suya çarmasıyla oluşan negatif iyonlu su zerrecikleri oluşur. Bu zerrecikler insanı rahatlatan, dinginleştiren, ve üzerindeki stresin atılmasına yardımcıdır.

Antalya  denildiğinde  akla ilk gelenlerden biri olan Düden Şelalesi kepez ilçesinde bulunmaktadır. Hatta Yukarı Düden (Düdenbaşı) ve Aşağı Düden( Karpuzkaldıran) Şelalesi olarak iki ayrı şelale bulunmaktadır.

Düden kelimesinin anlamı ise suyu yutan çukurdur. Düden çayının suyu kaynağından çıktıktan sonra bir süre sonra yeraltına girip 15 kilometre kadar ileriden tekrar çıkmaktadır. Yeryüzüne çıkan su daha sonra tekrar yer altına girip düdenbaşı diye tabir ettiğimiz Yukarı Düden(Düdenbaşı) Şelalesi'nin baş tarafından tekrar yeryüzüne çıkmaktadır. Yeryüzüne çıkan su yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerken insanları büyüleyen doğa harikası manzarıyı oluşturuyor. Şelalenin bulunduğu alandaki mağaralarda ortamın güzelliğine güzellik katmaktadır. Bu mağaralar içinden şelalenin akışını akışını izlemek ayrı bir keyf olsa gerek. Stres atmak ve şelalenin yanında güzel bir gün geçirmek isteyenler için 70'li yıllarda DSI tarafından piknik alanı oluşturulmuştur.

Ayrıca Lara Plajının Akdeniz'e döküldüğü alanda 40 metrelik falezden denize dökülen Düden çayı burada da Aşağı Düden(Karpuzkaldıran) Şelalesini oluşmaktadır. Bu şelalenin güzelliği ilkine göre biraz daha sönük kalsa da 40 metreden denize dökülen başka bir şelale görmek ayrı bir güzelliktir.

Sonraki bölümde diğer doğa harika yerlerden kısa kısa bahsetmeye çalışacağım. Sonraki yazılarda görüşmek üzere esen kalın...

Görsel KaynakPosted from my blog with SteemPress : http://www.kabasakal.tk/07-antalya/07-antalya-6-bolum/
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

hocam istikrarla düzenli yazıyorsunuz ya tebrik ediyorum gerçekten. Umarım sizi örnek alabilirim :)

·

Öncelikle destekleyici yorumun için çok teşekkür ederim. Bir arkadaşıma söz verdiğim için Antalya serisi bitene kadar düzenli yazacağım inşallah. Sözümü yerine getirmek benim için bir çok şeyden önemli, sözüm yerine gelince aynı şekilde devam edebilirim umarım.

upvoted and resteemed by kryptonia id @psychkrhoz

Arkadaşım iyi güzel de hep tarihi yapılardan mı bahsedeceksin

:)) şelaleyi görünce Antalya'ya gitme isteğim yeniden alevlendi:)
güzel bir seri, hiç bitmesin beklediğim iller var:)

·

Çok teşekkür ederim efenim, Ankara serisini yazarken çok değerli katkılarınız oldu.
Darısı katkı sözü verip de henüz yerine getirememiş arkadaşların başına :)

·
·

rica ederim:)
ben kenara çekileyim de atılan taşlar hedefine ulaşsın:)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kabasakal from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here
·

Teşekkürler

Upvote and resteemed @kryptonia id @valentin86

Upvoted and resteemed Kryptonia @richard78624