07 Antalya #3. Bölüm

in tr •  18 days ago


Antalya serimizin ikinci bölümünün sonunda antik kenteler ile ilgili sorduğumuz soruya iki farklı cevap geldiği için önceliği daha meşhur olan antik kentlere vermeye karar verdim. Bu da antik kentler ile ilgili bir kaç post daha yapacağım anlamına geliyor. Antik kentler ile ilgili bu postumuza cennet gibi bir yer övgüsünü alan "Phaselis Antik Kenti" ile başlayalım.

Phaselis Antik Kenti

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan kentin M.Ö. 6. yüz yılda Rodoslu denizciler tarafından yerli halk ile ticaret yapmak amacıyla kurulduğu söylenmektedir. Yarım ada üzerine kurulan antik kent bir liman kenti formumdadır. Günümüzde kentin bulunduğu alan yeşil ile mavinin buluştuğu ve güzel bir plajı olan alan iken birde tarihi kentin hatıraları ile insanı başka boyutlara götürecek bir yer dönüşmektedir.

Görsel Kaynak

Kentin tarihi boyunca bu doğa harikası ve statejik konumu dolayısıyla birçok istila ve işgale uğramıstır. Kentin refaha kavuşması da büyük ve güclü imparatorluk olan Roma imparatorluğu sonrası olmuştur. Bu dönemde kente yapılan eserler genelde günümüze kadar gelen eserdir.

Selçuklu döneminde Antalya ve Alanya limanlarının kullanılmasına ağırlık verilmesi ve o dönemki depremler yıkılan bazı kısımlarında tamirat yapılmaması sonrası işlevini kaybeden kent terk edilmiştir. Uzun süre kullanılmadığı içinde ayakta kalabilen tarihi eser sayısı azdır.

Görsel Kaynak

Myra Antik Kenti

Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Myra antik kenti, M.Ö. 5. yüz yılda Likyalılar tarafından kurulmuştur. Myra Likyalıların altı önemli şehrilerinden birisiydi. Myra antik kentinin günümüze kadar gelen ve şehri simgeleyen tarihi kalıntıları, Likyalılar döneminde yapılan kaya mezarları, Roma döneminde yapılan antik tiyatrosu ve Bizans döneminde yapılan ve Noel Baba kilisesi olarakta bilinen Aziz Nikolaos kilisesidir. 

Görsel Kaynak

Myra antik kenti, 7. yüzyıldan itibaren gerek doğal afetlet(deprem, su baskını, Demre Çayının getirdiği alüvyonlar) gerekse yapılan akınlar sebebiyle hasar gören yapıları yenilenmemesi şehirin önemini kaybedip köye dönüşmesine sebep olmuştur.

Görsel Kaynak

Aspendos Antik Kenti

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belkıs köyünde bulanan antik kent M.Ö. 10. yüzyılda Akalar tarafından kurulmuştur. Şehrin simge yapısı olan tiyatro, günümüze kadar gelebilen tiyatrolar içinde en iyi durumda olandır. Aspendosta açık hava tiyatrosu Romalaılar döneminde yapılmıştır.

Görsel Kaynak

Antik tiyatronun yanında şehrin önemli ziyaretçi çeken diğer yapısı ise su yollarıdır. Aspendosta kullanılan suyolu sistemi aslında antik dönemde elektrik yokken şehre su nasıl sağlanır sorusunun tam cevabıdır. Şehrin suyu yüksek tepede ana kayaya oyularak yapılan sarnıçlarda biriktirilirdi. Bu sarnıçlarda biriktirilen su dönemin teknolojisiyle yapılan suyolu sistemleriyle şehre ulaştırılmaktaydı.

Görsel Kaynak

Şehir ekonomisini ayakta tutan en önemli ürünü ise Kapria gölünden elde edilen tuzdur. Bununla birlikte zeytin ve bağ üzümleri de yetiştirilmekteydi.

Aspendos Bizans ve Selçuklu dönemlerinde de önemini kaybetmden devam ettirelmiştir. Bu sebeple antik kalıntıları genel olarak diğer antik şehirlere göre daha iyi durumdadır.Posted from my blog with SteemPress : http://www.kabasakal.tk/07-antalya/07-antalya-3-bolum/
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Great pictures! Thanks for sharing!

içeriklerinizi gerçekten özenle hazırlıyorsunuz tebrik ve takdir ediyorum. @kabasakal

·

Tesekkur ederim. Siz güzel baktiginiz icin öyle goruyorsunuz :)

Merhaba,

Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile Trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır.


Kürasyon kuyruğuna katılarak Steemit'te Türkçe yazılara siz de destek olabilirsiniz.

Sevgiler @trliste

·

Teşekkür ederim

One day, I would love to vacation an visit historical ruins like these.

·

When you are going to vacation you should choose Antalya :) When you come to Antaya you can see them and more.

Hepsi birbirinden güzel yerler...

·

Çok teşekkür ederim. Sizin fotoğraflarınızda harikalar


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here
·

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kabasakal from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 7.93 % upvote from @boomerang.

You got a 32.53% upvote from @dailyupvotes courtesy of @kabasakal!

@dailyupvotes is the only bot with guaranteed ROI of at least 1%

You have been defended with a 23.09% upvote!
I was summoned by @kabasakal.