Maltepe Başıbüyük Piknik Alanı #GezilesiYerler

in #tr3 years ago


Merhaba dostlar,

Serinin yeni bölümünde, Maltepe Başıbüyük Piknik Alanı hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım.

İstanbul'un her ne kadar büyük ve güzel bir şehir olsa da, zaman zaman insanları yorabiliyor. Hal böyle olunca da özellikle hafta sonlarını doğayla iç içe geçirmek isteyen insanlar, parklar bahçeler ve piknik alanlarına yönleniyor.

Devasa gökdelenlerden ve trafikteki araç yığınlarından kendilerini kurtarmayı başaran insanlar, soluğu piknik alanlarında alıyor. Bugün sizlere kısaca bahsedeceğim Maltepe'de bulunan Başıbüyük(!) piknik alanı ise bölgesinde oldukça popüler... Niye böyle bir isim koymuşlar anlam veremesem de park oldukça güzel bir doğaya sahip :D

İstanbul'un Anadolu Yakasında; Maltepe köprüsü üzerinden Başıbüyük istikametine giden minibüsleri kullanabilirsiniz. Yada aracınızla bu minibüslerin istikametini takip ederek piknik alanına ulaşabilirsiniz. Girişin ücretsiz olduğu piknik alanında; dilerseniz mangal yakabilirsiniz yada çam ağaçlarının arasında top oynayabilir ve yürüyüş yapabilirsiniz.

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere...

Kaynak: 1 2 3Posted from my blog with SteemPress : http://irfandogan.steemblogtr.ovh/2019/07/14/maltepe-basibuyuk-piknik-alani-gezilesiyerler/
Sort:  

Congratulations @irfandogan! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations! I just stopped by to say that your post has been selected as a daily Featured Post of my personal curation project! You can find the daily Featured Post HERE.
I upvoted your contribution and I put it on the list because to my mind your post is what I call a quality content!
I am @miti, a manual curator that shall make available all his Steem Power to authors deserving of support. Let's make STEEM great again!
Have a nice day and keep up the good work!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 19204.47
ETH 1071.45
USDT 1.00
SBD 2.90