TURK USULU GUN

in #tr4 years ago

Gun ortkaları 1 hafta geçmesine rağmen henüz yol alamadık. İletişimdeki kopuklukdan kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyorum. ya da sayımız çok az olmasına bağlayabiliriz.

Birbirimizden haberdar olamıyoruz.
Onun için yapmamız gereken postlarımıza (guntr) etiketini ekleyelim.
Ayrıca upvote yapınca yorum bölümüne upvote yaptım yazalım. herkes haberdar olsun.
Birbirimizi takip etmek de fayda var.

Turk usulu gun olayına katılmak isteyenler yorum bölümüne BENDE VARIM yazmaları yeterlidir.
Gun arkadaşlarım aklında fikri olan varsa onlarda fikirlerini yazabilirler.

guntr grup arakdaslar:
@smokietr
@halitsarpkaya
@ahmeterbay
@simulasyon
@steemit-01
@hakan8686
@membaco
@cuaderno
@avina

Sort:  

Katılmak istiyorum,nereden bilgi alabilirim.Sistem nasıl işliyor ?

This post has received a 0.62% upvote from thanks to: @hakan8686.
For more information, click here!!!!

Try the new Minnowhelper Bots for more information here

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt

This post has received a 3.19 % upvote from @boomerang.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 30256.06
ETH 2013.79
USDT 1.00
SBD 2.39