Sort:  

Çok güzeldi @guyruli elinize sağlık, bu da yaşanmış bir hikayemiydi? Yer betimlemeleri sanki orada yaşıyormuşçasına ayrıntılıydı çünkü. Yoksa size ait bir hikayemiydi, merak ettim

Çok teşekkür ediyorum. Şuan kim olduğunu tam hatırlayamadığım bir roman yazarı vardı. Bu yazar bir zaman sonra kendi yazdıklarına kendi de inanmaya başlamış. Bu da öyle bir şey.

Bana sanki hikayelerdeki Mehmet yaşanmışlıklarını hikayelere vurmuş bir daha yaşamış ve yaşatmış hissi verdi :) Eline sağlık.

Anlatım tarzı diyelim. Bazen yaşanmışlıklar bazen yaşanmamışlıklar bazen de hiç yaşanamamışlıklar :)

You got a 11.59% upvote from @minnowvotes courtesy of @etasarim!

Zevkle okudum emeğinize sağlık. Mehmet'e de yazık olmuş :)

Posted using Partiko Android

Teşekkür ederim. Öyle olmuş biraz 😊

@guyruli, thank you for supporting @steemitboard as a witness.

Here is a small present to show our gratitude
Click on the badge to view your Board of Honor.

Once again, thanks for your support!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Here are the winners

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.023
BTC 17961.63
ETH 532.34
SBD 1.19