Platon'un Ütopik Manifestosu

in tr •  5 months ago

platon.png

Merhaba sevgili meraklı dostlar! Hazır seçim arifesindeyken, neden biz de kendi dilimizden konuşmayalım ki dedik. Ve sahneye siyaset felsefesi denilince ilk akla gelen ve ardıllarının dahi onun fikirlerinin üzerine çıkamadığı Platon’u çıkarttık. Sizlere yüce Platon’un ünlü eseri Devlet kitabından yaptığımız derlemelerle bir manifesto hazırladık.

Bu eserde ortaya attığı ideal devlet ütopik ve kimilerine göre distopik toplum tasarımı aynı zamanda kendisinden sonra yazılmış olan ve eminim çoğunuzun okuduğunu düşündüğüm; Aldous Huxley’in Yeni Cesur Dünya, George Orwell 1984, Campanella Güneş Ülkesi, Bacon’un Yeni Atlantis’i, Thomas Morus’un Ütopya’sı, Farabi’nin İdeal Devlet’i gibi eserlere ilham kaynağı olmuştur.

Şunu belirtmek isterim ki aşağıda sıraladığımız maddeler Devlet diyaloğundan derleme seçilmiş olup, en göze çarpan ve ütopik görülen kısımlardır. Elbette ki çok daha ayrıntı ve geniş çapta fikirler ürünü olan kitabı daha anlaşılır kılmak için okumanızı tavsiye ederim. Çok eğlenceli olmasa da can sıkıntınızı gidereceğine şüphem yok. Keyifli okumalar.

Öncelikle Platon’un toplumunda sınıfsal bir yapı göze çarpar. Kral (filozoflar), İdareciler (koruyucular), Üreticiler (işçiler). Bu yapıların sahip olduğu ahlaki erdemleri de vardır. Krallar bilgelik, idareciler cesaret ve üreticiler ise ölçülülük erdemine sahip olmalıdır.

Her ne kadar kanunların kral işi olduğu apaçık olsa da, en iyisi kuvveti kanunlara değil, bilgili bir krala vermektir. – Platon, Devlet adamı

Biz devletimizi bütün topluma birden mutluluk sağlasın diye kuruyoruz. Yoksa bir sınıf ötekilerden daha mutlu olsun diye değil. Bütün yurttaşlara mutluluk sağlayan bir devlet düşünüyoruz. Yoksa yurttan bazı kişiler seçip onları mutlu kılacak değiliz. Yurt baştanbaşa mutlu olacak.

Kendi yararına düşkün, açgözlü kimseler başa geçer ve başta olmayı keselerini doldurmak için yol sayarlarsa, orada artık iyi bir düzen aranmaz. Altın zengini değil akıl ve erdem zengini olmalı.

Bizim devletimizi kuracakların, paraya, rüşvete düşkün olmamalarını sağlayacağız.

Devleti yönetenler, en uzun eğitim yolundan gitmeli. Bedenini atletizm ile kafasını da sanat, felsefe, matematik ile geliştirmeli. Yoksa göreceği işe en uygun en yüksek bilime ulaşamaz.

İdareciler şehirde oturan ama onu korumaktan başka hiçbir iş görmeyen ücretli erler olacak. Üstelik aldıkları ücret sadece geçimlerini sağlayacak, boğaz tokluğuna çalışacaklar.

Birbirlerine denk ve yakışan kadın ve erkekleri bir araya getireceğiz. Kimsenin tek başına hiçbir şeyi olmadığı için bir arada yaşayacaklar. Eğitime birlikte katılacaklar. Tabiatın zoruyla da ister istemez çiftleşecekler.

pp.jpg

Evlenmelerin sayısını devlet adamları belirleyecek. Bu sayı savaşlara, hastalıklara ve daha başka olaylara göre azalıp çoğalacak. Öyle ki devlet, toplumun azalmasını da önleyecek, çoğalmasını da.

Mümkün olduğu kadar düğünlü dernekli evlenmeler yapacağız ve bu evlenmelerin toplum için yararlı olanlarını kutsal sayacağız.

Üzerinde çalıştığımız ilkelere göre, her iki cinsin de en iyilerinin en fazla, en kötülerinin en az çiftleşmeleri gerekir. Ayrıca en kötülerin değil, en iyilerin çocuklarını büyütmeliyiz ki, sürünün cinsi bozulmasın.

Doğan çocuklara gelince, bunları özel bir kurula bırakmalı, bu kurulda kadınlar da olacak, erkekler de çünkü devlet işlerinde her iki cinste ortaktır. Bu kurul en seçkin yurttaşların çocuklarını bir yuvaya yerleştirir, onları şehrin belli bir semtinde oturacak bakıcı kadınlara emanet eder. Seçkin olmayan yurttaşların ve doğuştan bir eksikliği olan çocukları da gözden uzak uygun bir yerde bakılacak.

Beslenme işini de bu kurul düzenler. Süt veren anneleri yuvaya getirir ve bunların kendi çocuklarını tanımamaları için elinden geleni yapar. Çocuklara bakma işini de kadın, erkek bakıcılar üstlenecek.

Kimse kimseye yabancı gözüyle bakmayacak, herkese kendilerini dünyaya getiren ana baba gibi sevgi ve saygı gösterecek. Çünkü kime rastlasa onu kardeşi, babası, anası, oğlu, kızı, dedesi, atası, akrabası sanabilir.

Kadın 20-40 yaşları arasında çocuk verecek devlete; erkekse, 55 yaşına dek. (Eğer biri bu yaşların altında veya üstünde çocuk yapacak olursa, onu dine ve devlete karşı suç işlemiş sayılacak.)

Devlet iki insanı birleştirmedikçe, bunlar üretme çağında da olsalar, birleşirlerse kanuna karşı gelmiş olacaklar. Nişansız, dini törensiz doğan çocuk gayrımeşru sayılacak.

Devlete çocuk verme çağını geçenler, istedikleriyle birlikte olabilirler. Fakat çocuk olmaması için bütün tedbirleri almaları şarttır. Tedbir almayanların doğan çocuklarını devlet beslemeyecek.

Çıkarları bir, amaçları bir, duyguları mümkün olduğunca bir olacak. Böyle olunca da, devletin parçalanmasına sebep olmayacak.

Filozoflar kral, krallar filozof olmadıkça, böylece aynı insanda devlet gücüyle akıl gücü birleşmedikçe, tasarladığımız devlet gerçek olamaz ve devletlerin başı dertten kurtulamaz.

14-09-2015-21-33-09.jpg

Platon yöneticiler ile yönetilenler arasındaki ilişkileri bir baba-çocuk ilişkisi gibi ele almıştır. Onun yöneticileri çocuklarını yanlış yapmaktan korumak isteyen, bunun için onlara sıkı disiplin uygulayan babalar gibidir. Ama yöneticilerin baba rolüne büründükleri bir toplumda çocukların hiçbir zaman büyüyemeyeceğini, olgun ve yetişkin insanlar haline gelemeyeceklerini tecrübeler bize göstermektedir.

123

Kaynak: Platon - Devlet

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Kusadasi cointurk discord üzerinde 17.si düzenlenen yarışmada doğru cevap verdiğiniz için oylandınız. İleride de yarışmalarımıza katılmanız dileğimle

Steemit_Kusadas_Ekibi_2.jpg

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://www.scribd.com/document/362204656/Platon-Devlet

This post has received a 1.04 % upvote from @drotto thanks to: @feryuse.

This post has received a 17.57% upvote from @msp-bidbot thanks to: @feryuse. Delegate SP to this public bot and get paid daily: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP Don't delegate so much that you have less than 50SP left on your account.

Nice post ! You got 6.92% upvote from @flymehigh. Earn free sbd/steem daily by delegating(renting) your SP. We share high return, click here to delegate your sp to flymehigh if you don't know, how to earn passive income by delegating your SP click here for more info Join our discord You can promote your posts. Thanks.

Great post!
Thanks for tasting the eden!

You just received a 14.81% upvote from @honestbot, courtesy of @feryuse!
WaveSmall.gif

İnsanlara ne yapması gerektiğini söylemek üzere devletin başına geçen ne kadar iyi niyetli okursa olsun en sonunda bir zalime dönüşür.

İktidarlar yönetmeye değil hizmet etmeye geldiklerinin farkında olmak zorunda ve hatta halklar da kendilerine hükmedilmeyeceğini anlamaları gerekir. Falan filan işte, gereksiz konuştum.
Zaten yazının sonunda güzel bir açıklama ile bitrimişsin. Tebrik ederim. 👍

·

Siz konuşun diye hep bunlar. :)
Teşekkür ederim, afiyet olsun.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Sobota from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

alıntıları keşke bu formatta yazsaydın

·

keşke.

Çelişkiler içeren maddeler bunlar.

Dönemin koşullarını göz önünde bulundurarak yorum yaparsak bile, hem insanların mutlu etme amacı ile ilerleyip hem de üreme yaş sınırı koymak, birbirini götürür. Üstelik herkesin mutlu olmasının amaçlandığı bir sistemde.

Neyse Orwell gibi ben de proleterya kurtuluşumuz diyorum :)

·

Temelinde insanları bu sınıfsal topluma inandırmak için kurdukları mitsel bir hikaye vardi; tanrının insanları derecelendirme ile altından, gümüşten ve demirden yarattığını söylemeleri. Akla yatmayan bu hikayeye koşulsuz inanç beklenir, aynı zamanda sınıflar arası geçiş sağlanabilirmis toplumun yapısına uygun hareket edenler için. Sanırım mutlu olma vaadini böyle gerçekleştireceklerini söylüyorlardı.
Evet, çelişkili maddeler sadece toplumun sıkı yönetimi altında ilerleyen, bireysel özgürlük ve çıkarlara asla önem vermeyen herkesin herkes için var olduğu bir yapida mutluluktan bahsedilemez. Değil mutluluk, bireysellik söz konusu değildir.
O zaman yaşasın proletarya!

  • Değerli yorumlarınız için çok teşekkürler.

sneaky-ninja-sword-xs.jpg
Sneaky Ninja Attack! You have just been defended with a 3.41% upvote!
I was summoned by @feryuse. I have done their bidding and now I will vanish...

woosh
A portion of the proceeds from your bid was used in support of youarehope and tarc.

Abuse Policy
Rules
How to use Sneaky Ninja
How it works
Victim of grumpycat?