Zebra İspinozu(Taeniopygia guttata) Besleme Bakım Üretim

in #tr2 years ago (edited)

Zebra ispinozları Orta Avustralya'nın en yaygın Estrildidae familyasına ait ispinoz türüdür. Avustrayla kıtasının soğuk, nemli ve tropik birkaç yeri dışında hemen hemen her yerinde görülür. Ülkemizde hint bülbülü olarak bilinirler fakat Hindistan'la bir bağları yoktur. Ayrıca bu kuşların bülbül ya da muhabbet kuşu ile yakınlıkları yoktur. Bu tür sulak alanlara yakın çayır, orman gibi bölgelerde sıkça görülürler. İnsanların yapay olarak inşa ettiği sulama kanalları, göletler etrafında da yaşamlarını sürdürdükleri gözlemlenmiştir.

zebra ispinozu

Görselin Kaynağı

 

Besleme

Bu tür doğada çayırların, çalıların tohumları ve böcekler ile beslenmektedir. Kafes ortamında ak darı, sarı darı, kırmızı darı ve dal darı ana besinlerini oluştururken az miktarda kenevir, keten, nijer, devedikeni, kereviz, anason ve çim tohumları da yem karışımına eklenebilmektedir. Hazır olarak kuşunuzun türüne göre yemlerde bulunmaktadır. Beslenme çiftleşme öncesi, yumurtlama ve yavru bakımı sırasında oldukça önemlidir. Kafeslerde kalamar kemiği, kuş kumu eksik edilmemelidir. Kafeslerde taze su bulundurulmalıdır. Arada taze yeşilliklerde vermek sindirim sistemleri için önemlidir. Özellikle yemlerin yeni çıkmış filizlerini severek tüketmektedirler. Yemin içinde bulunan darılardan küçük bir saksıya ekerek çimlendirebilirsiniz.

Bakım

Zebra ispinozları sakin, direk güneş ışı almayan, esintiye maruz kalmayacağı bir yerde bakılmalıdır. Yatay genişliği fazla olan kafesler kullanılmaktadır. Bazı üreticiler salmalar da kullanmaktadır. Salmalar özellikle egzotik türlerin üretiminde kullanılmaktadır. Görsel olarak canlı bitkiler ile daha doğal göründüğü için, hem kuşların rahatlığı hem de seyir zevki için çokça tercih edilmektedir.

Üretim

Bu türün üreme güdüsü oldukça yüksektir. Yeterli olgunluğa geldiğinde çiftler eşleştiğinde erkek kuş çiftleşme öncesi yuva yapımına başlar. Genelde kafeste üretenler kendir ipini serçe parmak uzunluğunda keserek kafes tellerine sıkıştırır. Erkek bu ipleri yuvaya taşıyarak yuvayı örer. Yuva olarak ülkemizde hasır yuvalar çokça tercih edilmektedir. Fakat herhangi bir müdahale gerektiğinde bu yuvaların içine ulaşmakta zorluklar yaşanmaktadır. Ayrıca çok yavrulama durumunda bu yuvalar yetersiz kalıp yuvadan yavrular düşebilmektedir. Plastik ya da tahtadan üretilmiş ispinoz yuvalar tercih edilmelidir. Bazıları silah tipi yuvalık ya da muhabbet yuvalığı da kullanmaktadır fakat bazı kuşlar bu yuvaları kabul etmeyebiliyor. Yuvaların temizliği yavruların sağlığı açışından önemlidir. Yuvayı kafese koymadan önce yuvalar dezenfekte edilmeli ve kurutulmalıdır.

Sort:  


Merhaba, yazınız @kusadasi ve @try-market tarafından yürütülmekte olan Kürator Projesi kapsamında seçilmiştir ve oylanarak desteklenecektir.
Yazılarınızda #cointurk etiketini kullanarak projemize dahil olmaya devam edebilirsiniz. Diğer projelerimiz hakkında bilgi alabilmek için @kusadasi'nı takip edebilir ve CoinTurk Discord Kanalı'na katılabilirsiniz.

Teşekkürler.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ethemkibar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13571.75
ETH 395.41
USDT 1.00
SBD 0.98