İLK KRALİÇE KARINCALARIM - KARINCA HAFTALIĞIM

in #trlast year

İlk kraliçe karıncalarımı 27 Nisan cumartesi günü buldum. Sabah biraz yağmur yağmış ve ardından güneş açmıştı. Otların arası yağmurun etkisiyle oldukça nemliydi. Dolaştığım bölgede farklı yuvalarda çiftleşme uçuşları vardı. Fakat kraliçelerimi bu yuvaların çevresinde aramadım. Yuvaya yakın olanların henüz çiftleşmemiş olduğunu düşünüyordum. Kraliçeleri daha kolay bulabilmek için düz zeminlere baktım. Düz zeminlerin kenarında bulunan otların çevresine dikkatlice baktım ve kraliçelerimi buralarda buldum.

Toplamda 4 tane kraliçe buldum fakat bir tanesi bilmediğim bir sebepten dolayı ölmüştü. 3 tane kraliçe ile ilk karınca besleme hobime başlamış bulunmaktayım. Bu kraliçelerin ikisinin aynı tür diğerini de farklı bir tür olduğunu düşünüyorum. Fakat bu hobide yeni olduğum için yanılıyor olabilirim. Kraliçenin bir tanesi abdomen ve bacaklarının bağlandığı thorax bölgesinin altında kahverengi renkler içeriyor. Bu kraliçenin Camponotus ligniperda ya da Camponutus sanctus olduğunu düşünüyorum. Fakat emin değilim.

Bulduğum kraliçeleri sipariş ettiğim deney tüpleri geldiğinde onlara aktardım. Aktardığımın ertesi gün deney tüplerinde sorun var mı diye kontrol ettiğimde sevindirici manzara ile karşılaştım. Kraliçelerden birisi ilk yumurtasını yapmıştı. Bu aşama oldukça keyifli ve yapmamız gerek hiçbir şey yok. Çünkü bazı türler hariç kraliçenin ilk işçisi çıkana kadar beslenmesi gerekmiyor.

Bu hobideki gelişimimi görmek amacı ile "Ne Beslesem?" adlı Youtube kanalımda haftalık videolar oluşturmaya karar verdim ve bu ilk video oldu. İyi seyirler.

Sort:  

Okuyunca hayretler içerisinde kaldım doğrusu. Nasıl bir hobi bu? Bizim bahçede karınca kaynıyor. Yaz geldiği zaman baş edemiyoruz. Nasıl kurtuluruz diye yöntemler bulmaya çalışıyoruz. Siz besliyorsunuz..
Enteresan.:)

Kolay gelsin @ethemkibar.

Ben çok yeniyim bu hobide. Birkaç aydır araştırıyorum. Karıncalar genel olarak insanın mücadele ettiği bir canlı. Fakat büyük bir koloniyi tek bir kraliçenin oluştuğunu aşama aşama izlemek bana çok keyif verecek diye düşünüyorum. İlginiz için teşekkürler. @maonx

You got a 1.63% upvote from @minnowvotes courtesy of @maonx!

3 tane kraliçe ile ilk karınca besleme hobime başlamış bulunmaktayım.

Böyle bir hobinin var olduğundan haberim yoktu. Kraliçe karıncaları almanızın karıncalara bir zararı olmuyor mu? Teşekkürler

Öncelikle ilginiz için teşekkürler. Bu konuyu bir ara detaylı araştırma yaparak yazmayı planlıyorum. Ama buraya da bildiğim kadarı ile bir şeyler yazayım. Var olan koloninin kraliçesi yakalanmıyor(tercih edilmiyor). Yuvaların bozulması önerilmiyor. Gelişmiş bir karınca kolonisi, kolonin durumuna ve çevresel faktörlere bağlı olarak yuvalarında prens ve prensesler oluşturuyor. Aynı bölgedeki karıncalar çoğunlukla aynı dönemde çiftleşme uçuşu evresine geçiyor. Bu dönem ilkbahar ve sonbahar olmak üzere senede 2 defa oluyor. Bu dönemlerde çiftleşip kendine yuva arayan kraliçeler yakalanıp suni yuva sağlanarak koloni kurması sağlanıyor. Yuvadan zorla alınan kraliçeler için bu süreç oldukça zor. Ayrıca belli bir bölgede çevresel faktörlerden(doğal ya da insan kaynaklı) dolayı bu kraliçeler öldüğü için fazlaca üretiliyor. Bu kraliçeleri bulup hepsini toplamakta oldukça zor. Toplu olarak görüldüğü yer sadece yuvalarının girişi oluyor. Burada da henüz çiftleşmedikleri için toplamak doğru değil. Ülkemizde bulunan kraliçeler yaygın türler genelde. Nadir türler bulunursa eğer dikkat etmekte yine fayda var.

Anladım, teşekkür ederim ayrıntılı açıklama ve hassasiyetiniz için. Kolay gelsin iyi çalışmalar dilerim.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ethemkibar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

hep yabancı filmlerde veya belgesellerde görürdüm bu şekilde karınca beslemekle ilgili şeyler:)
değişik bir hobi, anlatacaklarınız ilgi çekici.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır. @c-squared hesabı topluluk witness'ı olarak faaliyet göstermektedir. Projemizi desteklemek isterseniz bize buradan witness oyunuzu verebilirsiniz.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13614.82
ETH 394.31
USDT 1.00
SBD 0.98