EVE GİREN KRALİÇE KARINCA VE YENİ LARVALAR - KARINCA HAFTALIĞIM 3

in #tr2 years ago (edited)

Kraliçe bulmak biraz şans işi diyorlar. Çünkü doğru zamanı bulabilmek için çevrenizdeki karınca kolonilerini iyi takip etmeniz gerekiyor. Çoğumuz için bu pek mümkün değil. Bu yüzden uçuş zamanlarında etrafa dikkatlice bakarak biraz gezmek gerekiyor. Düz zeminlerde fark etmek daha kolay olduğu için bu gibi alanlara bakmak önerilir. Bu hobiye başlama kararı alınca ben de dışarıda yürürken etrafıma daha dikkat etmeye başladım. Fakat gezerken hiç kraliçe karıncaya denk gelmedim. Şansım varmış ki ummadığım bir anda evimin içine kendisi geldi. Evimizin penceresinde sinek teli olmadığı için ışığa gelmiş olabileceğini düşüyorum. O akşam hemen deney tüpünü hazırlayıp içine yerleştirdim. Ertesi sabah keyfi yerinde mi diye baktığımda ilk yumurtasını görünce cevabımı almış oldum.

Kraliçelerim arasında en büyüğü olan bu karıncanın yumurtlamasını merakla bekliyordum. Yumurtlayarak beni mutlu etmişti fakat yumurtaları koyulaşmış. Deney tüpünün içerisinde de küf benzeri parçalar görünce yeni bir tüpe aktardım. Ertesi gün yeni yumurtasını bıraktı ve verdiğim kararı onayladı. Umarım bu sefer bir sorun çıkmaz ve ilk işçilerini görebiliriz.

Yumurtası bol olan bu kraliçem ise yüzümü güldürmeye devam ediyor. Yumurtaların 3-4 tanesi larva ve bir tanesi de pupa aşamasına geçmiş. Bu ilk işçimizi görmeye az kaldı demek oluyor. İlk birkaç tane işçi çıkınca artık besleme yapmaya başlayacağım. İlk şekerli
ve ballı su vermeyi planlıyorum.

Uzun süre yumurtlamayan diğer kraliçemiz de ilk yumurtalarını yapmış. Şuan tüm kraliçelerimiz bizi sevindiriyor. Hobide yeni olmama rağmen güzel gelişmeler yaşıyorum.

Başka bir gönderide görüşmek dileğiyle...

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ethemkibar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır. @c-squared hesabı topluluk witness'ı olarak faaliyet göstermektedir. Projemizi desteklemek isterseniz bize buradan witness oyunuzu verebilirsiniz.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 18069.07
ETH 552.34
SBD 1.17