Akıl Oyunları - ABC Bağlamaca

in #tr6 years ago

 


             ABC Bağlamaca, birbirinin aynı harflerin birbirine bağlandığı ve çizgileri üzerinde geçireceğimiz noktalardan oluşan karesel bir zemin üzerinde hazırlanmış zeka oyunudur. Bu oyunda bizden istenen harfleri çiftleri ile eşleştirmektir. Harfleri bağlarken yatay ya da dikey çizgiler kullanıyoruz. 

Bir diğer önemli kuralımız ise harfleri birbirine bağlayan çizgiler birbirlerini asla kesmemelidirler. 


Daha iyi anlaşılması için örnek bir ABC Bağlama sorusu çözelim.

 Oyun sonunda harfleri bağlarken kullandığınız çizgiler bütün noktaların üzerinden geçmiş olmalıdır yani harfler bağlandıktan sonra tek bir nokta bile açıkta kalmamalıdır.    


İşte bu kadar basit.  🙂


Sort:  

ben de bu aralar sudokuya takmış durumdayım ama bu oyun ondan da zor görünüyor

Aslında oldukça kolay :)

https://www.lsrhs.net/faculty/seth/Puzzles/numberLink/numberLink.html
Bu sitede oyunu daha zevkli hale getirmişler denemenizi tavsiye ederim.

Congratulation erhanulusoy! Your post has appeared on the hot page after 1min with 1 votes.

You got a 3.87% upvote from @upmewhale courtesy of @erhanulusoy!

Earn 100% earning payout by delegating SP to @upmewhale. Visit http://www.upmewhale.com for details!

You got a 3.39% upvote from @minnowvotes courtesy of @erhanulusoy!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 62134.65
ETH 3418.09
USDT 1.00
SBD 2.51