[TR-EN] - Ölümsüz Bakteri Conan : Deinococcus Radiodurans / Immortal Conan The Bacterium : Deinococcus Radiodurans

in #tr4 years ago (edited)

TR

1.jpg
Deinococcus Radiodurans (Tetrat Yapılı)source

   1956 yılında Oregon Tarımsal Deney Merkezi’nde, A.W. Anderson ve ekibi tarafından, konserve etlerin dayanma süresi üzerine bir takım deneyler yapılıyordu. Amaç; yüksek dozlarda gama ışını ile ışınlanan etlerin bozulup bozulmadığını görmekti. Bu deneylerden birisinde beklenmeyen bir durum ortaya çıktı. Gama ışını yollanan konserve etlerden biri, bilinmeyen bakteriler nedeniyle bir süre sonra bozuldu.

2.JPG
Deinococcus Radiodurans -Işık Mikroskobu Altında source

   A.W. Anderson ve ekibi bu bakteriye, korkunç tanecik anlamına gelen deino ve kokkos sözcükleri ile, radyasyondan kurtulan anlamına gelen radius ve durare sözcüklerini kullanarak Deinococcus Radiodurans adını verdiler ve dünyaya bildirdiler.

4.JPG
Evrensel Radyasyon Sembolü source

   Radyasyondan kurtulmayı başaran Deinococcus Radiodurans, bilim insanlarının ilgisini üzerine topladı. Onu; iyonlaştırıcı radyasyona, yüksek ultraviyoleye maruz kalan susuz çöl sıcaklarına, aşırı soğuklara, kuvvetli asitlere, hidrojen peroksit (H2O2) gibi kuvvetli oksidanlara, elektrik deşarjlarına, vakum şartlarındaki ortamlara maruz bıraktılar. Ama Deinococcus Radiodurans, uç noktalardaki doğa koşullarına yani ekstrem şartlara uyum sağlayarak her durumdan başarıyla çıktı. Bu yüzden bilim insanları onu ekstremofilden daha öte poliekstremofil olarak kabul etmektedir. Ayrıca “Conan The Barbarian” filminden esinlenerek “Conan The Bacterium” olarak adlandırılmaktadır.

5.JPG
Conan The Barbarian - 1982 source

   Bakteri Conan kolaylıkla kültür edilebilir olduğundan herhangi bir hastalığa yol açmaz. Çapı 1,5 µm ile 3,5 µm arasında değişir ve küresel görünümlüdür. Normalde dört hücre (tetrat) birbirine yapışık olarak yaşamaktadır. Kolonileri pembe veya kırmızı renkli, düzgün, dışbükey görünümlüdür. Hücre duvarları gram negatif iken hücreler gram pozitif özellik taşımaktadırlar.

6.JPG
Pembe - Kırmızı Deinococcus Radiodurans source

   Araştırmalar Bakteri Conan’ın; fil dışkısında, lama dışkısında ve Antarktika’daki granit yataklarında doğal olarak bulunduğunu ve toprak, dışkı, et gibi organik olarak zengin yerleri tercih etiğini ortaya çıkarmıştır. Ancak bunların dışındaki birçok ortamda da kolaylıkla yaşayabilmektedir.

8.JPG
Deinococcus Radiodurans Polifosfat ve Karbonhidrat Granülleri source

   1971 yılında N.F. Lewis’de A.W. Anderson gibi ancak bu kez ördek etlerini yüksek dozda gama ışınlarına maruz bırakarak Deinococcus Radiodurans’ın yaşamına devam ettiğini gördü. Bakteri Conan, 15.000 Gy yani 1.500.000 rad gibi inanılmaz bir değere rağmen pes etmiyordu.

10.JPG
source

   Radyoterapiye giren insanlar maksimum 2 - 3 Gy radyasyona maruz kalırlar ki bu bile onları oldukça zorlar. Normal şartlar altında ortalama 5 - 10 Gy akut radyasyon bir insanın ölümüne neden olur. 60 Gy bir Escherichia Coli kültürünü sterilize edebilir. 4000 Gy ise radyasyona dayanıklı bir tardigradı (su ayısı) öldürür.

7.JPG
D. radiodurans'ın; gama ışınlarına (A), desikasyona (B), UV-C radyasyonuna (100 ila 295 nm) (C) ve mitomisin C'ye (D) aşırı direncini E. Coli ile karşılaştırma source

   Deinococcus Radiodurans ise 5000 Gy iyonize edici radyasyonda hiçbir yaşamsal faaliyeti etkilenmeden kolaylıkla yaşayabilmektedir. Değer 15.000 Gy’ye yükseltildiğinde Bakteri Conan yaşamsal faaliyetlerini %37’e düşürerek yaşamına devam eder.

"Deinococcus Radiodurans'ın sadece varlığı bile, neredeyse her şeyin mümkün olduğunu göstermektedir."

12.JPG
D. Radiodurans Dairesel Genomu: Dört dairesel molekülün ilki source

   E.coli ve benzeri bakterilerin haploid genom kopyaları bir iki tane iken, Deinococcus Radiodurans 8 - 10 kopyaya sahiptir. Birçok bilim insanına göre; Bakteri Conan’ın sahip olduğu fazla sayıdaki kopya, yüksek doz radyasyonlar sonucu kopan DNA parçalarını tekrar bir araya getirme aşamasında ona büyük avantaj sağlamaktadır.

13.JPG
D. Radiodurans Dairesel Genomu: Dört dairesel molekülün üçü source

   Temel olarak radyasyondan kurtulmak istiyorsanız proteinlerinizi korumak zorundasınız. Bakteri Conan işte bu temeli dikkate alarak kendini poliekstrem koşullarda koruyabilmektedir.

   Kromozomlar yüksek radyasyon ile karşılaştığında kırılmaya uğrarlar. Bu kırılmalar her seferinde farklı yerlerden gerçekleşir. Ancak farklı yerlerden kırılmış olsalar bile ortak nükleotid dizilimlerine sahiptirler. Bilim insanları çoğalttıkları genleri, bu ortak dizileri kullanıp tekrar bir araya getirerek, dizi analizi yaparlar.

14.JPG
İyonize Radyasyon - DNA Çift İpliklerinin Kırılması - Onarım source

   İşte Deinococcus Radiodurans hayatta kalabilmek için bu işlemleri doğal olarak gerçekleştirmektedir. Birbirlerini tanıyarak eşleşen uçların sağ ve sol boşlukları, dizileri örnek olarak kullanan DNA polimeraz tarafından örülür. Bu eşleştirme işlemi hızla uzayarak, eski DNA’yı yeniden inşa edene kadar devam etmektedir. Zahradka ve arkadaşları bu tamir mekanizmasına; ESDSA: Extended Synthesis-Dependent Strand Annealing demektedir ve “DNA ipliklerinin birleşip uzayarak sentezi” anlamına gelmektedir.

9.JPG
Deinococcus Radiodurans'da İyonize edici radyasyon direncine katkıda bulunan faktörler: Hücresel Temizleme, Antioksidan Savunma ve DNA Onarımı. source

   Bakteri Conan, genomunu parçalayan yüksek dozlardaki radyasyona inat, 12 - 24 saat içinde genomunu birleştirir.

"Organizma genomunu mutlak sadakatle bir araya getirmektedir." Claire M. Fraser

15.JPG
D. radiodurans'da DNA Onarımının Mekanizması source

   Michael M. Cox ve ekibi, zor koşullara uyum sağlayan Deinococcus Radiodurans’ın RecA proteinini karakterize ettiğini ve saflaştırdığını ortaya çıkardılar. Bu araştırmaya göre RecA proteinleri, parçalanan fragmanları bulup onları eşleştirmede rol oynayabilirler.

16.JPG
D. radiodurans'da RecA Proteinin Doğrusal ve Dairesel Elektron Mikroskopisi source

   Bakteri Conan’ın olağanüstü yetenekleri, bilim insanlarının bu yetenekleri sömürme yolları aramasına zemin hazırlamaktadır. Genetik mühendisliğinde farklı amaçlar için kullanılmaya başlanmıştır.

   Amerikalı biyolog John Craig Venter ve ekibi de Deinococcus Radiodurans'dan ilham almıştır. Craig Venter Enstitüsü; Deinococcus Radiodurans'ın onarım mekanizmasından esinlenerek, önce küçük gen parçalarından homolog bir kombinasyon sistem oluşturdular, sonra bu sistem küçük parçaları birleştirerek kromozomlar elde etti. Burada amaç Mycoplasma Laboratium adı verilen yapay bir organizmayı oluşturmaktı.

Craig Venter TedGlobal 2005 Konuşması - 11:45 Deinococcus Radiodurans source

   ABD Enerji Bakanlığı, zehirli atıkları temizlemede Deinococcus Radiodurans’ın faydalı olacağını düşünen bilim insanlarını finanse etmektedir. Amaç; Bakteri Conan’ı 3000’den fazla radyoaktif atık sahasında görevlendirmektir. Bu sahalar ayrıca cıva gibi ağır metaller ve zehirli kimyasal çözücüler içermektedir.

   Civa Redüktaz sentez koduna sahip gen, Deinococcus Radiodurans’a aktarılarak atık civa iyonları zehirden arındırılmaktadır. Benzer şekilde oluşturulan Deinococcus Radiodurans, radyoaktif atık alanlarında bulunan organik bileşik tolueni parçalayabilmektedir.

17.JPG
Radyoaktif Atıklar source

   Pak Chung Wong, nükleer bir felaket durumunda, değerli bilgilerin korunamamasının büyük bir endişe olduğundan bahsetmektedir. Wong’a göre bakteriler ucuz ve istikrarlı bir şekilde, uzun vadeli veri depolama aracı olarak kullanılabilirler. Bu amaçla bilim insanları "It's a Small World" şarkısını DNA’nın dört harfine dayanan bir kod haline getirdiler. Şarkının farklı kısımlarını kaydeden yapay DNA iplikleri oluşturdular. Wong’a göre bu gözlemin büyüsü, yüzlerce kuşak sonra bile bakterinin verilen bilgiyi korumasıdır. DNA mesajı, bakteri içindeyken korunup saklanabiliyor. Bir mililitre sıvıda milyarlarca bakteri olduğu düşünülürse bu tür bir bellek sisteminin olağanüstü bir kapasitesi vardır. Şimdilik bu sistemin çok başlarında olsakta, gelecekte neler gerçekleştirilebileceğimiz konusunda bilim insanlarına önemli fikirler vermektedir.

It's a Small World

source

   Deinococcus Radiodurans yani popüler deyişle Bakteri Conan; poliekstrem koşullara karşı direnci ve uyumu nedeniyle uzay araştırmaları yürüten bilim insanlarının da ilgisini çekmiştir. Eğer Conan dünyadaki en zorlu koşullara dayanabiliyorsa, uzayda karşısına çıkacak her koşula da dayanabilecektir. Zira uzay boşluğu bir vakum ortamıdır, yüksek kozmik radyasyon içerir ve ısı mutlak sıfıra yaklaşır (0° Kelvin, -273 °C).

18.JPG
source

   Bakteri Conan’ın dayanabildiği zorlukları öğrendikçe, sanki uzayın zorlu şartlarında yaşamak amacıyla yaratıldığı düşüncesi ortaya çıkıyor. The Planetary Society’de böyle düşündüğü için LIFE yani “gezegenler arası yaşam uçuş denemesi” programına Deinococcus Radiodurans’ı da dahil etmiştir. Bu deneyin amacı, biyomodüle yerleştirilen çeşitli özelliklerdeki organizmaların, Mars’ın uydusu Phobos’a gidiş geliş süresi olan 3 yıl boyunca neler yaşayacaklarını gözlemlemektir. Dolayısıyla bu yolcu organizmalar; eğer ki uzayın ekstrem koşullarında hayatta kalabiliyorlarsa, gelecekte Dünya’ya benzeyen başka bir gezegende daha az zorlu koşullarda da hayatlarını devam ettirebileceklerdir.

19.JPG
source

   Kapsül tüm testleri geçmiş olmasına rağmen, bir programlama hatası sonucu Dünya yörüngesini terk edemeden Pasifik Okyanusu’na düştü. Biyomodül kurtarılamadı. Ekip şu anda gelecekte yapacakları bir keşif fırsatını arıyor.

Deinococcus Radiodurans’ı da taşıyan Fobos-Grunt Modülü source

   Deinococcus Radiodurans ya da popüler ismiyle Bakteri Conan, gelecekte bizi daha hangi özellikleri ile şaşırtacak bunu şimdilik bilemiyoruz. Kim bilir belki de insanoğlu için çok önemli görevler üstlenecek…

21.JPG
source

EN

Immortal Conan The Bacterium : Deinococcus Radiodurans

1.jpg
Deinococcus Radiodurans (Tetrat Structure) source

   Anderson and his team were experimenting with the working life of canned meat in 1956 at the Oregon Agricultural Experiment Center. The purpose was; seeing that the meat irradiated with gamma rays at high doses is not deteriorated. In one of these experiments an unexpected situation occured. One of the canned meats that gamma ray was sent to, spoiled after a while due to an unknown bacteria.

3.JPG
source

   A. W. Anderson and his team named this bacteria Deinococcus Radiodurans by using the words deino and kokkos which means terrible particle and by using the words radius and durare which means escaper from radiation. So they announced it to the world using the name Deinococcus Radiodurans.

4.JPG
International Radiation Symbol source

   Deinococcus Radiodurans, which is an escaper from radiation aroused the interest of scientists. They exposed it to different environments such as ionizing radiation, dehydrated desert high temperatures which are exposed to high ultraviolet, extreme colds, strong acids, strong oxidants such as hydrogen peroxide (H2O2), electric discharges and environments under vacuum conditions. But Deinococcus Radiodurans has succeeded in all circumstances by adapting to the extreme nature of extreme conditions. That is why scientists accept it as polyextremophile, not an extremophile. It is also commonly referred to as "Conan The Bacterium" inspired by the film "Conan The Barbarian".

5.JPG
Conan The Barbarian - 1982 source

   Conan the Bacterium can be easily cultured and will not cause any disease. The diameter varies between 1.5 μm and 3.5 μm and is spherical. Normally four cells (tetrat) live together as adherent. The colonies have a smooth convex appearance in pink or red color. Cell walls are gram negative while cells are gram positive.

6.JPG
Pink - Red Deinococcus Radiodurans source

   Researches shows that Conan the Bacterium can be naturally found in the droppings of elephants, in the droppings of llamas and on the granite deposits of Antarctica and it prefers organically-rich sites such as soil, dropping and meat. However, it can easily live in many environments other than these too.

8.JPG
Deinococcus Radiodurans Polyphosphate and Carbohydrate Granules source

   In 1971, this time N.F. Lewis exposed duck meat to high doses of gamma rays, like A.W. Anderson. It was seen that Deinococcus Radiodurans continued to it life. Conan the Bacterium did not give up, despite the incredible value of 15,000 Gy or 1,500,000 rad.

11.JPG
source

   People entering radiotherapy are exposed to a maximum of 2-3 Gy radiation which is quite difficult for them. Under normal circumstances, an average of 5 - 10 Gy of acute radiation causes a person’s death. 60 Gy can sterilize an Escherichia coli culture. 4000 Gy kills a radiation-resistant tardigrade.

7.JPG
Extreme resistance of D. radiodurans to gamma rays (A), desiccation (B),
UV-C radiation (100 to 295 nm) (C), and mitomycin C (D) in comparison with E. coli. source

   Deinococcus Radiodurans can easily live at 5000 Gy ionizing radiations without any vital activity of it is being affected. When the value is raised to 15,000 Gy, Conan the Bacterium continues it’s life by reducing it’s vital activities to 37%.

The existence of Deinococcus Radiodurans suggests that almost anything is possible.

12.JPG
D. Radiodurans Circular Genome: the first of four circular molecules source

   While the haploid genome copies of E.coli and similar bacterias are one or two, Deinococcus Radiodurans has 8-10 copies. According to many scientists; A large number of copies of Conan the Bacterium gives it a great advantage. Thus it can recombine DNA fragments that broke up due to high dose radiation.

13.JPG
D. Radiodurans Circular Genome: Three of four circular molecules source

   Basically, if you want to get rid of radiation, you have to protect your proteins. Conan the Bacterium is able to protect itself under polyextreme conditions by considering this situation.

   Chromosomes break when exposed to high radiation. These can happen at different places each time. However, they have common nucleotide sequences even if they are broken at different places. Scientists make sequence analysis by using the genes that they multiply and re-combining them.

14.JPG
Ionizing Radiation - DNA Double Strands Breaks - Repair source

   Here, Deinococcus Radiodurans naturally accomplishes these processes in order to survive. The right and left gaps which are match by recognizing each other are knitted by DNA polymerase which uses sequences as an example. This match up process continues until it has rapidly rebuilt the old DNA. Zahradka and his colleagues call this repairing mechanism ESDSA (Extended Synthesis-Dependent Strand Annealing).

9.JPG
Factors Contributing to Ionizing Radiation Resistance in D.
radiodurans: Cellular Cleansing, Antioxidant Defenses, and DNA Repair. source

   Conan the Bacterium combines the genome within a few hours, despite high doses of radiation destroying the genome.

” It combines the organism genome with absolute loyalty. “Claire M. Fraser

15.JPG
Mechanism of DNA Repair in D. radiodurans source

   Michael M. Cox and his team have researched RecA protein. Deinococcus Radiodurans which adapts to difficult conditions, characterizes and purifies the RecA protein. According to this research, RecA proteins can play a role in finding and matching up splited fragments.

16.JPG
Linear and Circular Electron Microscopy of RecA Protein in D. radiodurans source

   Bacteria Conan's extraordinary talents lay the groundwork for scientists to search for ways to exploit these talents. It has begun to be used for different purposes in genetic engineering.

   The American biologist John Craig Venter and his team were inspired by Deinococcus Radiodurans. Craig Venter Institute; Inspired by the repair mechanism of Deinococcus Radiodurans, they first created a homologous combination system from small gene fragments, which then combined the small fragments to obtain chromosomes. The aim here was to create an artificial organism called Mycoplasma Laboratorum.

Craig Venter TedGlobal 2005 Talk - 11:45 Deinococcus Radiodurans source

   The US Department of Energy is financing scientists who think Deinococcus Radiodurans is beneficial in cleaning up toxic wastes.The purpose is tasking Conan the Bacterium at more than 3000 radioactive waste sites. These also contain heavy metals such as mercury and toxic chemical solvents.

17.JPG
Radioactive Wastes source

   The gene with the mercury reductase synthesis code is transferred to Deinococcus Radiodurans and the waste mercury ions are purified from the poison. Deinococcus Radiodurans, formed in a similar way, can decompose toluene from the organic compound found in radioactive waste areas.

   Pak Chung Wong mentions in an event of a nuclear disaster that, there is a great concern about the inability to protect valuable information. According to Wong, bacteria can be used cheaply and consistently as a long-term data storage medium. To this end, scientists have turned "It's a Small World" into a code which is based on the four letters of DNA. They recorded different parts of the song and formed artificial DNA strands. According to Wong, the importance of this observation is that even after hundreds of generations, the bacterium protects the given information. The DNA message can be preserved and stored in the bacteria. If it is thought that one milliliter of liquid contains billions of bacterias, that kind of a memory system has an extraordinary capacity. For now, even that we are in the very beginning of this system, it gives scientists important ideas about what we can accomplish in the future.

It's a Small World

source

   Deinococcus Radiodurans, the popular phrase Conan the Bacterium; has also aroused the interest of scientists which are conducting space research because of it’s resistance and adaptability to polyextreme conditions. If Conan can withstand the toughest conditions in the world, it will be able to withstand every condition it will face in the space. The space cavity is a vacuum environment, it contains high cosmic radiation, and the heat approaches to zero (0° Kelvin, -273 °C).

18.JPG
source

   As we learn the difficulties that Conan the Bacterium can withstand, it appears that it’s created to survive in the thoughes conditions of space. For this reason, the Planetary Society has incorporated Deinococcus Radiodurans into the Living Planetary Flight Experiment (LIFE) program. The purpose of this experiment is to observe what will the orgaisms with various characteristics that are placed to biomodule face with during the way to Mars's satellite Phobos and back which will take three years. So in the future these passenger organisms will be able to continue their lives on less challenging conditions on another planet that resembles the Earth.

19.JPG
source

   Although the capsule had passed all the tests, it could not leave the Earth's orbit because of a programming error, it fell to the Pacific Ocean. Unfortunately the biomodule could not be recovered. The crew is looking for a reconnaissance opportunity in the future.

Fobos-Grunt Module with Deinococcus Radiodurans source

   We don’t know how the Deinococcus Radiodurans or Conan the Bacterium as commonly referred will surprise us with different features in the future. Who knows, perhaps it will take on crucial tasks for the humankind...

21.JPG
source

Kaynakça (Source):

Dünyayı Değiştiren 100 Fikir - Jheni Osman
Cahillikler Kitabı, Bilmediklerimiz ve Yanlış Bildiklerimiz – John Lloyd and John Mitchinson
Radyasyondan Ölmeyen Canlı, Deinococcus radiodurans – Nezih Hekim
The World’s Toughest Bacterium
Deinococcus radiodurans
Data stored in multiplying bacteria
Deinococcus radiodurans, "Microbe World" - Michael J. Daly Lab
Living Interplanetary Flight Experiment
Fobos-Grunt

Sort:  

Gerçekten okurken büyük keyif aldım elinize sağlık.
İleride bu bakteriler kullanarak neler yapılabilir acaba. Bir radyasyon suit, uzay araçlarında koruma kalkanı falan gibi şeyler olabilir mi... Acaba nasıl değerlendirilebilir bu ekstra olarak.
Uzun vadeli depolama aracı olarak kullanılabilir denmiş mesela yakıt olarak da kullanılabilir mi acaba...

Teşekkürler @captainsailor suit ya da kalkan fikirleri cidden çok iyi ancak bakteri normal şartlarda yalnız 4 bakterilik bir koloni ile yaşıyor, yaklaşık bir milyar tanesini bir araya getirince bir mililitre bile yapmıyorken bir suit yapmak için gereken miktarı hesaplamak bile zor :) kısaca onları birarada durmaya ikna etmenin yollarını bulmak gerek. Eğer uzay seyahati projesi tekrar ve bu kez başarıyla gerçekleşebilirse sanırım daha fazla bilgiyle dediklerini de yapmak mümkün olacaktır. Yakıt konusunda açıkçası bilgim yok. Ama bilim insanları mümkün olduğunca bakteriyi sömürmeye devam ediyor, daha ilginç kullanım alanları çıkacaktır elbet.

Yalnız radyason bakterileri içinden geçiyor sanırım. Yalnızca bakteri radyasona dayanıyor diye anladım ben.

Doğru yerden yakalamışsınız, şimdi ben tekrar kontrol ettim. Radyasyonu soğurma gibi bir durumları yok, burada radyasyona direnç ve tekrar onarım var, dolayısıyla bir kalkan ya da benzeri bir durum mümkün değil gibi.

Üzüldüm o zaman :(

Deinococcus radiodurans is listed in the Guinness Book of World Records as "the world's toughest bacterium." And for good reason: The microbe can survive drought conditions, lack of nutrients, and, most important, a thousand times more radiation than a person can. The bacterium, whose name means 'strange berry that withstands radiation,' is the most radiation-resistant organism known.
http://www.genomenewsnetwork.org/articles/07_02/deinococcus.shtml

You got a 23.81% upvote from @dailyupvotes courtesy of @emirfirlar!

Please upvote this comment to support the service.

Bu yazı fena halde "The Expanse" dizisini aklıma getirdi.

Craig Venter ve ekibinin elinde neler olabileceği düşünmek heyecan verici olduğu kadar ürkütücü de..

@murattatar Hocam Venter ve ekibi, Dna onarımına sahip böyle bir canlıyı es geçmemiş :)) Mycoplasma Laboratium projesinde Bakterimiz Conan’ın hızlı Dna onarımından esinlenip yeni bir sistem kullanmışlar. Hatta bunla ilgili Venter’in Ted konuşması da burada Ben konuyu çok dağıtmamak için eklememiştim ama belki de kısaca eklemeli :)

Elinize sağlık hocam muhteşem bir paylaşım olmuş.

Teşekkür ederim hocam sağolun.

Tebrikler! Yazınız @tryardim topluluk hesabından oy kazanmıştır. #tr tagi altında kaliteli içeriklerizi görmekten mutluluk duyarız. Detaylı bilgi için Tryardım Desteklenen İçerikler 5 Haziran 2018 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

post_banner_gf.gif

Teşekkür ederim @tryardim ancak eklediğiniz bağlantı iki gün öncesine ait

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by emirfirlar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Ellerinize sağlık, içeriğiniz de çok ilginç fakat emeğiniz daha çok dikkatimi çekti. Değerli bir post olmuş

Çok teşekkür ederim

Deinococcus Radiodurans, HeLa hücreleri...
Ölümsüzlük mümkün mü yoksa ne?!?

Ölümsüzlüğü bilemem ama daha dayanıklı kuşaklar mümkün gibi..

O da olur:)

Tebrik ederim fen derslerinde işlediğimiz bir konuyu ayrıntılı ve bilimsel bir şekilde açıklamışsınız. Emeğinize sağlık ☺️

Teşekkür ederim :)


This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Thank you for your support @c-squared

Upvote ve Resteem Edildi. Elinize sağlık mükemmel bir yazı olmuş. Bakterinin büyüklüğü de oldukça fazlaymış. Sanki evrimsel süreçte bu radyasyonlardan kaynaklanan bir tür mutasyon varmış gibi görünüyor. Yani sanki bu bakteri bir proto-tür'ün mutantı gibi geldi bana.

Çok teşekkür ederim hocam beğendiğinize sevindim. Bakterinin, yer kabuğu oluştuğundan beri, kabataslak 4 milyar yıldır dünyada serüvenine devam ettiği ile ilgili bir şey okumuştum. Dolayısıyla dünyadaki serüveni, karşılaştığı zorluklar, onu ekstrem koşullara ve yüksek radyasyona uyum sağlamaya itmiş olmalı. Bilim insanları ki özellikle Craig Venter ve ekibi gibi, Conan'ı zorladıkça daha neler ortaya çıkaracaklar merak ediyorum.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23479.79
ETH 1873.41
USDT 1.00
SBD 3.21