You are viewing a single comment's thread from:

RE: [TR-EN] - Ölümsüz Bakteri Conan : Deinococcus Radiodurans / Immortal Conan The Bacterium : Deinococcus Radiodurans

in #tr4 years ago

Gerçekten okurken büyük keyif aldım elinize sağlık.
İleride bu bakteriler kullanarak neler yapılabilir acaba. Bir radyasyon suit, uzay araçlarında koruma kalkanı falan gibi şeyler olabilir mi... Acaba nasıl değerlendirilebilir bu ekstra olarak.
Uzun vadeli depolama aracı olarak kullanılabilir denmiş mesela yakıt olarak da kullanılabilir mi acaba...

Sort:  

Teşekkürler @captainsailor suit ya da kalkan fikirleri cidden çok iyi ancak bakteri normal şartlarda yalnız 4 bakterilik bir koloni ile yaşıyor, yaklaşık bir milyar tanesini bir araya getirince bir mililitre bile yapmıyorken bir suit yapmak için gereken miktarı hesaplamak bile zor :) kısaca onları birarada durmaya ikna etmenin yollarını bulmak gerek. Eğer uzay seyahati projesi tekrar ve bu kez başarıyla gerçekleşebilirse sanırım daha fazla bilgiyle dediklerini de yapmak mümkün olacaktır. Yakıt konusunda açıkçası bilgim yok. Ama bilim insanları mümkün olduğunca bakteriyi sömürmeye devam ediyor, daha ilginç kullanım alanları çıkacaktır elbet.

Yalnız radyason bakterileri içinden geçiyor sanırım. Yalnızca bakteri radyasona dayanıyor diye anladım ben.

Doğru yerden yakalamışsınız, şimdi ben tekrar kontrol ettim. Radyasyonu soğurma gibi bir durumları yok, burada radyasyona direnç ve tekrar onarım var, dolayısıyla bir kalkan ya da benzeri bir durum mümkün değil gibi.

Üzüldüm o zaman :(

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 18909.47
ETH 1295.73
USDT 1.00
SBD 2.44