ÖZEL GÜNLER İÇİN İKRAMLIKLAR

in #tr4 years ago

Merhabalar steemit dostlarım bugün çok sevdiğim bir arkadaşımın sözü için ikramlıklar hazırladım. Hepsinin görüntüsü tadı çok güzel oldu . Sevgi ve emek birleşince ortaya mükemmel lezzetler çıkıyor ortaya sizlerde söz ,nişan , doğum günü , bebek doğumlarinda servis edebileceğiniz güzel ikramlıklar yapabilirsiniz . Umarım beğenirsiniz .20181026_180317.jpgIMG-20181026-WA0004.jpeg20181026_181117.jpg

Sort:  

çok güzel görünüyorlar

Congratulations @emine! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 22958.19
ETH 1652.57
USDT 1.00
SBD 2.66