Rapçi Tripleri

in #tr3 years ago (edited)


Kaynak

Hiçbirimiz sabit kalamayız. Bu fizik yasalarına aykırı. Hareket olan her yerde değişim kaçınılamaz. Anatomi ve metnal olarak biz de hareket yasalarını harfiyen uyguluyoruz.

Konuyu dallayıp budaklayasım var ama yapmayacağım. Değişim üzerinde biraz kalıp gideceğim.

Her insan gibi ben de değişimin bir parçasıyım. Çevremdeki her şey ile birlikte ben de hareket ediyorum ve değişiyorum. Milyonlarca parametrenin etkisinde de olsa değişmek zorundayım. Bu durum karşısında hiç şikayetçi de sayılmam.

Her neyse işte ben değişirken bazen tarzım da değişiyor. Bir anda Rapçi oluyorum. Ya da @lavinas'ın önerdiği şarkıya takılmam üzerine dansçı oluyorum. La Casa de Papel izliyorum devrimci ve falan ve filan...

Ama Rapçiler bu noktada canımı sıkıyor. Çünkü eğer bir Rapçi arkadaş sana bir şarkı önermişse(ki kesinlikle önermiştir) ve sen o anda dikkate almamışsan sonradan dinleyemezsin. Dinlersen de çok başın ağrır. Hele bir de, vakti zamanında sana şarkıyı öneren Rapçi arkadaşa yakalanırsan bittin... Susmaz. Susturamazsın. Rap sevdaları mücadelelerindeki zaferini uzun süre kutlarlar asla susmayacak sanırsın. En sonunda, "Bu nasıl bir kafanın ürünü babuş" diyerek şarkıdan da rap dinlemekten de vazgeçersin.

Defalarca bunu yaşadım. Onlarca kez diyebilirim. Hatta ben değil sadece; yaşayan arkadaşlarımı da gördüm. Rape erken başlayan, Rapçi arkadaşa sürekli, "Noldu laf atıyordum, rapçi mi oldun sen!" tarzı söylemeleri ve tavrıyla yeni müride durmadan vuruyor. Rapçi olmak isteyen arkadaş ise, "Vurmayın abe" dercesine, "Abe valla hoşuma gitti yav" gibi açıklamayla çabalar.

Rapçi arkadaşlara sesleniyorum; Rapi çok sevin, kabul ediyorum hoş da... Ama gözünüzü seveyim bizi bir salın. Evet Ais (@doctorbishop için) Ezhel dinliyorum, evet popüler kültür, aynen evet duyuyorum seni sen en eskiden beri dinliyorsun. Evet evet sen çok önce keşfetmiştin, biliyorum. Ama şu ben keşfettim, ben Rapper'ın havanızı biraz kırın. Gereksiz egodan başka bir şey değil.

Değişim diyorduk. Arada bir değişmek istiyorsun bu Rapçi dingil arkadaşlar ona da izin vermiyorlar. Adamlar fizik yasalarıyla oynayıp evrenin akışını engelleyecek haberleri yok. Büyük adamlarsınız valla !!

Not: Bu tarz hareketlere girmeyen tek bir kişi gördüm. Ki bir kere rap konserine gittim o da Doc ile oldu. Seni Rapçilerin en Rapçisi ilan ediyorum. Teşekkürler @doctorbishop.

Sort:  

E hadi biraz tribe ben de gireyim. Adı ezhel olduktan sonra kalitenin epey düştüğü kanısındayım :)


Gevezelik bir yana rap kötü bir dizide özümsediğiniz bir karakterdir. Siz rapi seversiniz ama başkası o diziye baktığında itici gelir. İçine girmek gerekir.

Rapi çok seviyorum. Yapılan şarkıların yüzde doksan beşinden nefret ediyorum. Rapten nefret eden herkesi de çok iyi anlıyorum.

ve bu yüzden darlamak yerine sevdirmeye çalışıyor, o bu dinlenir mi demek yerine kaliteli parçayı bulup öneriyorsun.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by embesilikat from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.