You are viewing a single comment's thread from:

RE: Rapçi Tripleri

in #tr4 years ago

E hadi biraz tribe ben de gireyim. Adı ezhel olduktan sonra kalitenin epey düştüğü kanısındayım :)


Gevezelik bir yana rap kötü bir dizide özümsediğiniz bir karakterdir. Siz rapi seversiniz ama başkası o diziye baktığında itici gelir. İçine girmek gerekir.

Rapi çok seviyorum. Yapılan şarkıların yüzde doksan beşinden nefret ediyorum. Rapten nefret eden herkesi de çok iyi anlıyorum.

Sort:  

ve bu yüzden darlamak yerine sevdirmeye çalışıyor, o bu dinlenir mi demek yerine kaliteli parçayı bulup öneriyorsun.