KEMİKTEN KRAL- SEKTE-İ US

in tr •  4 months ago

KEMİKTEN KRAL
tumblr_njlk37QP4m1qje95uo1_500.jpg


sarsın beni sarmaşık ucu yanan çiçekli
ispanyolca konuşayım seni severken nedense
yırtılsın harfler kopsun teller
yağmur sesi duy
yırtılsın kadınlar
kelebekler çıksın
aynı adamı yedi kere çiz
başı eğik olsun utancından
eğer kadın ağlıyorsa
şahmeran sevsin
kuzgunlar goysun özünü
ve sessizlik

kanatları kırılsın meleklerin
melekler düşsün kafasına
başka bir adam sarılsın müziğe
ve çığlıkAdem Şahin - Sekte-i Us
Görsel

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @edebiyat! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 8000 upvotes. Your next target is to reach 9000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!