Kardeşini Doğurmak

in tr •  11 months ago

kardesinidogurmak.png

Büşra Sayan, yıllarca süren titiz çalışmasıyla ensest mağdurlarından ailelere, sosyologlardan ilahiyatçılara, hukukçulardan eğitimcilere, psikologlardan adli tıpçılara kadar her kesimden insanla konuşarak Türkiye’nin ensest tablosunu ortaya çıkardı.

Arka Kapak

İtiraf etmek gerekirse, okunması kolay bir kitap değil. Bazı sayfaları okumak, özellikle çok zordu. Okudukça öğrendim, farkındalığım arttı. İnsan olarak, kadın olarak ve bir anne olarak iyi ki okudum. Herkesin de okuması ve bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tereddüt etmeyin. Dayanamam demeyin ve okuyun. Bizim okumaya bile dayanamadıklarımızı küçükçük yüreklerinde taşıyanları düşünün! Tüm hayatlarını omuzlarındaki bu ağır yükle geçirenleri düşünün! Sadece öğrenerek, bilinçlenerek bu durumun önüne geçebiliriz...

  • Ensest, bir hastalık değil!
  • Dünyanın her yerinde, her toplumda, her coğrafyada ensest mağdurları var.
  • Eğitimli-eğitimsiz, zengin-fakir, fark etmeksizin toplumun her katmanında yaşanan bir gerçek...
  • Sanılanın aksine mağdurlar sadece kız çocukları değil...
  • En önemlisi ailelerin, çocuklarını bu konuda bilgilendirmesi. Çocuğun anneye ve babaya güvenmesini sağlamak.
  • Araştırmalar, anne ve babasından korkan çocukların yıllarca bunu sakladıklarını gösteriyor.

Okuduğum kitaplara dair tanıtıcı yazılarımı daha evvel instagramda paylaşıyordum, artık #steemit platformunda da paylaşmaya özen göstereceğim.

Okumaktan vazgeçmeyin.

@edabulunmaz

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@edabulunmaz, I gave you an upvote on your first post! Please give me a follow and I will give you a follow in return!

Please also take a moment to read this post regarding bad behavior on Steemit.

Source
Plagiarism is the copying & pasting of others work without giving credit to the original author or artist. Plagiarized posts are considered spam.

Spam is discouraged by the community, and may result in action from the cheetah bot.

More information and tips on sharing content.

If you believe this comment is in error, please contact us in #disputes on Discord

·

I have quoted the back cover of the book :S I made the necessary corrections, thank you for your feedback

Çok güzel bir paylaşım harika bir tavsiye ve hoş bir anlatımla başarılı bir metin hazırlamışsınız.

Merak ettim ve listeye aldım bu kitabı. Teşekkür ederim.

#tr en başta olmak kaydıyla #edebiyat etiketlerini kullanmaya devam ediniz. Böylece her iyi yayınınızda @edebiyattan upvote ve resteem alacaksınız.

Sevgiler

Congratulations @edabulunmaz! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You made your First Comment
You got a First Vote

Click on any badge to view your Board of Honor.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Do you like SteemitBoard's project? Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @edabulunmaz! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes
Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your Board of Honor.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Do you like SteemitBoard's project? Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @edabulunmaz! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!