Urlada mola

in #tr2 years ago

Her mola etigmiz yerde askima hep kediler gelir. Bu kedi de gelip yanina oturdu sanki yillardir taniyor mus gibi.

20220520_143717.jpg

Kanka oldular 😀

Sort:  

Cok tatli :)

Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Please check my new project, STEEM.NFT. Thank you!
default.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.036
BTC 51160.63
ETH 2906.35
USDT 1.00
SBD 4.15