Urlada mola

in #tr3 months ago

Her mola etigmiz yerde askima hep kediler gelir. Bu kedi de gelip yanina oturdu sanki yillardir taniyor mus gibi.

20220520_143717.jpg

Kanka oldular 😀

Sort:  

Cok tatli :)

Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Please check my new project, STEEM.NFT. Thank you!
default.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.032
BTC 23214.99
ETH 1847.03
USDT 1.00
SBD 3.22