KTM 790 Duke - Ride in Istanbul TR

in #tr4 years ago

Merhabalar, KTM 790 Duke naked modelini Spormoto KTM'ye gidip test etme fırsatı yakaladım. Siz de şehir içi kullanabileceğiniz güçlü naked bir makine arıyorsanız. Bu makine kullanması çok keyifli gerçekten de. Siz de Kadıköy KTM bayisine gidip test motoru talebinde bulunup, sürüş deneyimi kazanabilirsiniz. İyi seyirler. Sevgiler.

Sort:  

Congratulations @dogancankilment! You received a personal award!

Thank you for the witness votes you made to support your Steem community and for keeping the Steem blockchain decentralized

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26334.89
ETH 1835.04
USDT 1.00
SBD 2.16