Future of cryptocurrency. Geleceğe yatırım için Kripto paralar

in tr •  10 months ago

images (5).jpegİnternetten alışveriş furyasını gelişmesiyle birlikte İnternet dünyası kendi dijital para birimini oraya çıkardı. İnternet'in birçok geleneksel endüstriyi yıkmış bir devrim olduğunu düşünürsek, aynı şekilde, kripto paralarda gelecekteki bir çok yeniliğin ilk adımıdır. Bir ölçüde, ekonomik gelişime yol açabilir.
Kripto paraların milâdi bitcoin ile başlamıştır. Bu yüzden Bitcoin'den biraz bahsetmeliyiz. Başlarda çok popüler olmasada hatta ilk çıktığında dolandırıcılık gibi görülsede 2012 yılında, birçok yatırımcının dikkatini çekmeyi başarmış ardından büyük bir patlama yaparak 2017 yılında tarihi bir zirve görmüştür. Şuan geçen yılki popülaritesini kaybetmiş olsada Bitcoin gerçekten iyi bir finansal yatırımdır.
Kripto para biriminin gelecekteki gelişimini göz önüne alırsak , insanların bu gelişime ilerde daha çok ayak uyduracağına inanıyoruz. İnsanlar daha hızlı ve esnek hizmetleri kabul etme konusunda isteklidir. Bu sebepten gelişen blockchain teknolijisi Blockchain 4.0 'ın hayatımıza girmesiyle daha hizli ve daha güvenilir işlemler insanları daha çok cezbedecektir. Geçmişte insanların internet bankacılığını güvensiz bulduğu ama gelişen teknoloji ile bunun bir kolaylık olduğunu anladığı gibi blockchain teknolojisi de gelecekte kendine güzel bir yer bulacaktır. Bu yüzden blockchain teknolojisi gelişip güçlendikçe, kripto paralarda o kadar güçlü olacaktır.
Sonuç olarak, kripto paraların geleceği bence çok parlak. Bu yüzden iyi araştırmalar sonucu yakaladığınız fırsatları değerlendirmek , size iyi bir gelecek sunacaktır.
Follow @cryptosman

English version:
images (5).jpeg
With the development of the shopping from the Internet, the Internet has occured its own digital currency. Likewise, if we consider that the Internet is a revolution that has broken many traditional industries, cryptocurrency is the first step in many future innovations in currency. In a sense, economic development can lead.
The cryptocurrency began with the Bitcoin. That's why we should talk about Bitcoin shortly. Even if it is not very popular at first, it seems to be a scam at the beginning. In 2012, it attracted the attention of many investors, and it made a huge explosion and reached the top price in 2017. Bitcoin is a really good financial investment, even if it has lost its popularity last year.
If we consider the future development of the cryptocurrency, we believe that people will keep up with this development in the future. People tent to accept faster and more flexible services. Blockchain technology, Blockchain 4.0, which is evolving rapidly, will be attracting people more quickly and more reliably. In the past, people thought that internet banking is unsafe, but with developing technology it is a convenience, and blockchain technology will find itself a good place in the future. So, as blockchain technology develops and strengthens, cryptocurrency will be so strong.
As a result, I think the future of cryptocurrency is very bright. So, the opportunities that you find with good research will give you a good future.
Follow @cryptosman

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @cryptosman! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Sweden vs Switzerland


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!