Testnet Nedir ve Nasıl Bağlanılır

in #tr6 years ago

Testnet, adı üstünde olduğu gibi test amacıyla kurulmuş alternatif Bitcoin blokzinciridir. Testnet üzerindeki coinler hiçbir değere sahip olmayıp sadece test edilmek üzere tasarlanmıştırGerçek bitcoin kullanmak zorunda kalmadan uygulama geliştiricilerine veya bitcoin test cihazlarının denemelerine olanak tanır. 

Tesnet Ağına Nasıl Bağlanırım ?

Testnet ağına bağlanmak için Bitcoin.Org sitesinden sisteminize uygun cüzdanı indirip kurmanız gerekiyor. Bitcoin Core klasöründeki Bitcoin Core tesnet uygulamasını açtığınızda Tesnet ağına bağlanmış olursunuz.

Tesnet ve Ana Blok Zinciri Arasındaki Farklar

  • Tesnet blok zincirinde coinler test için oluşturulmuştur, Ana blok zincirindeki coinler ise gerçek coinlerdir.
  • Testnet coinlerinin hiçbir maddi değeri yoktur, ana blok zincirindeki coinlerin maddi değeri vardır.
  • Tesnet ADDRESSVERSION  0x6F kullanırken, ana blok zinciri  0x00 kullanır.
  • Testnet’te header byte 0x0B110907 kullanırken, Bitcoin’de 0xF9BEB4D9’dur. 
  • Testnette yeni bir genesis başlangıç bloğu varken, ana blok zincirinde yoktur.
  • Testnet mining zorluk derecesi ana blok zincirine oranla daha kolaydır.

Madencilik

  • solo.ckpool (testnet bitcoin solo madencilik uygulamasına sahiptir) 

Testnet Faydalı Olabilecek Linkler

Cüzdanlar

  • CoPay.io (Testnet hesaplarını desteklemek amacı ile kurulmuş cüzdan)

Faucet (Musluklar)

Testnet Destekli Block Explorer'lar

KAYNAKLAR

Bitcoin wiki


Sort:  

Hello coinmeria, I am a scheduling service for randowhale. Read more at my guide post.

Congratulations @coinmeria! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received
Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

You got a 44.44% upvote from @brupvoter courtesy of @coinmeria!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69995.16
ETH 3735.97
USDT 1.00
SBD 3.74