Yazmak

in tr •  25 days ago

writing-828911_1920.jpg
Resim

Konuşamadığınız zamanlarda yazmak, insanın kendini ifade etmesi adına oldukça yararlı olabiliyor. Ancak ya yazamamak…

Tabii ki böyle dönemlerde olabilir; konuşmak , yazmak veya herhangi bir şey yapmak istemezsiniz. Böyle dönemleri insanın kendini dinlemesi olarak düşünebiliriz.

Ama unutmamak gerekir ki bazen yazmak kadar yazmamak da önemlidir. İnsanın da kendini dinlemesi, demlenmesi gerekebilir.

Aklımızdaki bazı tabuları yıkmanın zamanıdır belki. Anlamın sadece seste aranmadığı dönemlerdir bunlar. Düşünüldüğünde sessizlik de derin manalar içerebilir. Hal dili...

Susmak mı sükut etmek mi?

İkisi de aynı anlama geliyor diyebilirsiniz. Aralarında çok ince fark bulunduğu için öyle gelebilir. Ben farklı olduklarını düşünüyorum. Susmak, aslında dile getireceğiniz bir şeyi söylemekten vazgeçmektir. Ama sükut etmek, derin bir sessizliğe bürünmektir.

Bu anlamda düşünüldüğünde yazamamak aslında sükut etmektir, susmak değildir. Belli bir süreliğine kendinize özel bir dünya kurarsınız.

Buradan ,

Gemiyi terk mi ediyor ?

Anlamı da çıkarılmamalıdır. Gemi ile alakalı atasözüne atıfta bulunmak gerekirse ne gemi ne kaptan ne fare olmak ister insan, denizin kendi olmak varken. Gemi de yolcu da gelip gider ama deniz kalıcıdır…

Yazamamak, gönül yorgunluğundan ileri geliyor olabilir mi?

Ne çok kullanıyoruz bu kelimeyi : Gönül. Gönül almak, gönül kırmak… İnsan, en çok muzdarip olduğu şeylerden bahsedermiş. Benimkisi öyle olsa gerek.

Gönül almak ve gönül kırmak arasındaki farkı en iyi kim anlar?

Bazen planlar yaparsınız, uygulamaya çalışırsınız ama önünüze engeller çıkar ve kendinizi bambaşka yerlerde bulursunuz.

İnsan plan yapar, Allah karar verir; kader dediğimiz daha başka ne olabilir.

Yazmak, aslında kalemin konuşması mıdır? Yoksa kalemi vekil kılmak mı? Dert söyletir derler ya.

Yazmak iyidir. İnsanlara bir şeyler verebilmek. Sizi okuyanla sohbet edermişçesine. Hele ki birilerine yardımcı oluyorsanız.

Bir işe yaramanın insana verdiği sevinç, kişiyi çok daha güzel işler yapmaya teşvik eder.

Bazı olayları düşünürken aklıma tarihte yaşananlar gelir. Geçmiş, önemlidir diyorum kendime. Unutmayalım :

Geçmiş; sadece dünümüzü anlatmaz, günümüzü ve önümüzü de aydınlatır.

Öyle anlar olur ki kendini yetersiz gördüğün. Yazar, acemice bulur, siler insan. Tekrar, tekrar… Teselli notu :

Her zaman aynı yeterlikte olunmayabilir elbette acemilik yaptığımız zamanlar olacak ama “Günün sonuna değil, güneşin doğuşuna bakmak gerekir”

Pes etmek de nedir? !

Sabırla okuduğunuz için teşekkür ederim.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Bazen planlar yaparsınız, uygulamaya çalışırsınız ama önünüze engeller çıkar ve kendinizi bambaşka yerlerde bulursunuz.

O kadar sık yaşıyorum ki bunu son zamanlarda. Plan yapmaktan hatta plan yapmayı aklımdan geçirmekten bile vazgeçtim artık...

Yazınız çok güzeldi yine :)

·

Hocaaam burada yorumunuzu görmek çok güzel :)

·

Beğenmeniz beni çok mutlu etti Teşekkür ederim @neokuduk.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by cocukgelisimi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Keyifle okuyorum yazılarını umarım yazmadığın noktaya gelmemişsindir.

Bir de çok sevdiğim bir kıssa var,

İlim erbabı birine derler ki,

  • Efendim hiç sohbet etmiyor konuşmuyorsunuz,
    Cevap müthiş tabi ki,
  • Siz benim sustuğumdan ne anladınız ki konuşayım...

Çok güzel bir paylaşım olmuş yüreğine sağlık...

·

@avina çok teşekkür ederim yüzümde tebessüm oluşturdu yorumunuz. Çok mutlu oldum. Gelmemesini ben de istiyorum.

Congratulations @cocukgelisimi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Hi, @cocukgelisimi!

You just got a 0.68% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Gemi de yolcu da gelip gider ama deniz kalıcıdır..

deniz olmak da kolay değil, içine atılan her şeyi kabullenmekten geçiyor belki de..

yazmak da yazamamak da benzer duyguların getirdiği bir sonuç olabilir, en azından benim için öyle.
teşekkürler @cocukgelisimi

·

Ben teşekkür ederim @sudefteri değerli yorumunuz için. Evet gerçekten de kolay değil.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here