FİNANSAL SİSTEMDE MİLYONLARCA KİŞİ İÇİN UMUT : KORA NETWORK

in #tr6 years ago (edited)


 Birçok gelişmiş ülkede, finansal hizmetlere erişim oranı yüzde 90’lar seviyesinde olup, bir banka hesabı olmayan kişilerin sayısı çok sınırlıdır. Hatta, bazı gelişmiş ülkelerde, belirli finansal hizmetlere erişim olmadan, bir insanın barınma, gıda, eğitim, iş, sağlık ve sosyal güvenlik gibi temel ihtiyaçlarını yeteri kadar karşılayıp karşılamayacağı tartışılmaktadır. Diğer yandan, birçok gelişmekte olan ülkede ise genel olarak toplumun yarısından fazlasının hatta kimi bölgelerde yüzde 95’inin finansal sistemin dışında olması dikkat çekmektedir.Toplamda ise tüm dünyada 2.5 milyar yetişkinin banka hesabı olmaması dikkat çekmektedir.Kişi başına düşen gelirden daha yüksek ya da yarısı kadar bir miktarın
mevduat hesabı açılması için şart koşulması, bir çok kişiyi sistemin dışına
itmektedir.Finansal hizmetlere erişim konusunda bürokratik engeller incelendiği taktirde ise bazı ülke bankalarının hesap açtırır iken genellikle tek bir belge istemesine karşın (müşterilerin kimliğini belirlemek için sadece nüfus cüzdanı bilgileri), bazı ülkelerde kimliğin yanı sıra referans mektupları, ve ikametgah belgesi gibi ek belgelerin beyan edilmesi gerektiği görülmektedir. Oysa birçok ülkede bireylerin bir çoğunun kayıt dışı çalışması nedeni ile, maaş bordrosu sunulamamakla birlikte, kayıtlı bir adreste yaşamadığı için adres gösterilememektedir. Bu durum söz konusu bireylerin finansal sistemin dışında kalmalarına neden olmaktadır.

KORA NETWORK ÇÖZÜMLERİ

Tüm herkes KORA NETWORK’ü rahatça kolayca kullanabilicek.Tek ihtiyacınız olan telefonunuzda SMS’e erişim.Bu sayede finansal sisteme erişim sağlayabilmek için herhangi bir akıllı telefona servet ödemeniz gerekmeyecek.İnternete erişim sağlamak için ödeyeceğiniz internet faturalarını saymıyorum bile.Üstelik bir yerden bir yere para transferi için bankaya ya da ATM’ ye gitmek için saatler harcamanıza gerek kalmıcak.Hem de düşük gönderim ücreti ve kolaylığıyla zamandan da kar ediceksiniz.Tüm finansal ihtiyacınızı tek bir telefondan yürütebilicek , para gönderip alabilicek, kolayca kredi çekebilicek, güvenli bir şekilde birikim yapabilicek ve faturalarınızı kolaylıkla ödeyebiliceksiniz.

BETA

 

 Bu beta sürümünde, çiftçiler için üç önemli sorunu çözeceğiz: alıcılar tarafından yapılan ödemeler, çiftçilerin birbirleri arasında para transferleri ve nakitin çalınmaya karşı riskliliği. İstikrar, güvenlik ve güvenirlik temellerini inşa etmeyi umuyoruz; bu da bizim kullanıcılarımıza değer katmanın bir amacı. 

 

Kora Network Takımı

 Bağlantılar için tıklayınız: 

 Dickson Nsofor (CEO & CO-Founder) Linkedin 

 Maomao HU (COO & CO Founder) Linkedin 

 Whitepaper 

 raştırma geliştirme ve büyüme için kullanılıcaktır.

Satış Detayları

Ön satış ve Halk satışı olarak satış 2 aşamadan oluşmaktadır.Maksimum satış (HARD CAP) 24 milyon dolar olarak belirlenmiştir.Ön satışta minimum yatırım 5000 dolar olarak belirlenmiştir.Halk satışı için herhangi bir minimum yatırım miktarı olmayıp kişi başı maksimum 1 milyon dolar belirlenmiştir.Satış bittikten sonra yatırımcılara ERC-20 Cüzdanlarına yollanıcaktır.Satışmayan tokenler yakılıcaktır.Dilerseniz aşağıdaki linkten Kora Network Ödül kampayasına katılabilir ve görevleri yerine getirerek Kora Network’ün bir parçası olabilirsiniz :)Katılmak için tıklayınız

Sosyal Medya Hesaplarımız ve İlgili Linkler

 

İnternet Sitemiz
Bitcointalk Ana Başlığımız
Twitter Hesabımız
Telegram Hesabımız
Facebook Hesabımız
Reddit Hesabımız
Medium Blog Hesabımız

İnternet sitemiz üzerinden detayları okuyabilirsiniz ve ico satışına katılabilirsiniz.Yenilikler için sosyal medya adreslerimizde takipte kalın :)

ETH BAĞIŞ: 0xf5DF505a5cc618C80d25A1AFc12d842B75ebAF0f 

 bountyhive kullanıcı adım:  bountyhive.io/r/Ceisus 

Sort:  

Elinize sağlık güzel bir değerlendirme olmuş

Çıka açıklayıcı bir yazı olmuş tebrik ederim.

Congratulations @ceisus! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @ceisus! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ceisus! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @ceisus! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @ceisus! You received a personal award!

Happy Steem Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.032
BTC 41423.31
ETH 2246.68
USDT 1.00
SBD 5.25