Taraklı Gezisinden Fotoğraflar

in tr •  4 months ago 

Taraklı gezisinde çektiğim fotoğrafları sizinle paylaşmak istedim.

20160516_120719.jpg
Taraklı Sakarya'nın bir ilçesidir, evleri ve yöresel yemekleri, tarihin bugünde canlı örneği olarak ziyaretçilerin uğrak yeri.

Geziye tarihi bir evinden başlıyoruz..
20160516_112940.jpg
Bu minyatür evlertaraklı tarihi evlerinin minyatürleri, arkada görünen çatısı sekizgen çatısı olan evin gerçeği aşağıdaki görsellerde mevcut.

20160516_113922.jpg
Evin bir odası zamanın hattatlarına ayrılmış, tamamı el yazması olan hilyelerin orjinal halleri sergilenmekte.

20160516_114854.jpg
Evin Girişinde bulunan kartal ve yılan heykeli.

20160516_132554.jpg
Yukarıdaki minyatürde gördüğümüz evin gerçeği. Evin üzerindeki küçük köşeli çatı zamanında orasının ışığı sürekli yanarmış. Anlamı ise gelen yabancı insanların kalacak yeri yoksa gelebileceği, açsa yemek yiyebileceği anlamına geliyormuş. Misafirperverlik tarihimizde daha önemliymiş.

20160516_131514.jpg
Osmanlı tarihinde fethedilen yere çınar ağacı dikilirdi, Taraklı fethedildiğinde dikilen çınar ağacı halen ayakta.
7 asırlık bir ömür.

20160516_122356.jpg
Taraklının zirvesinde bir Türk Bayrağı ile bitiriyorum gezimizi..

Fotoğraflar kendime aittir.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

kartal ve yılan heykeli bulunması çok ilginç..

Evin üzerindeki küçük köşeli çatı zamanında orasının ışığı sürekli yanarmış. Anlamı ise gelen yabancı insanların kalacak yeri yoksa gelebileceği, açsa yemek yiyebileceği anlamına geliyormuş.

güzelmiş.

Congratulations @burkoner! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine challenge - Love is in the air!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here