Steemit Ailesi Hepinizin Yeni Yılı Musmutlu Olsun

in #tr2 years ago (edited)

Bu yılın herkese kucak dolusu mutluluk, neşe, sağlık, huzur ve şans getirmesini dilerim.

Bu yılda hasta olanlar iyileşsin, borcu olanlar sıfır borçla yeni yıla girsin inşallah. Bekarlara hayırlı eş, çocuk isteyenlere hayırlı evlat olsun inşallah. Küskünler barışsın, savaş olmasın, barış dolu bir yıl olsun. Herkesin içi merhamet ve sevgiyle dolsun. Kin nefret olmayan bir yıl olsun.

Keşke tüm dileklerim kabul olsa “hayat bayram olsa”
Sort:  

Merhaba,

Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile Trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır.


Kürasyon kuyruğuna katılarak Steemit'te Türkçe yazılara siz de destek olabilirsiniz.

Sevgiler @trliste

Bu güzel dileklerinize tüm kalbimle katılıyorum @baycan.

Masum insanların ölmediği, üzülmediği,
Korumasız hayvanların keyif için öldürülmediği,
Çocukların hep mutlu olduğu bir yıl olsun inşallah.

İnşallah @maonx mutlu yıllar ☺️

Bu anlamlı ve güzel dileklerin hepsinin olması ümidiyle...

Hepsi olsun istiyorum. Hayat bayram olsun hepimize birlik beraberlik içinde

Congratulations @baycan! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 500 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 1000

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by baycan from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Yeni yıl güzelliklerle dolu bir yıl olsun. Mutlu yıllar🙏🙋

Teşekkür ederim hepimize mutlu yıllar 😃

Congratulations @baycan! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 2500 replies. Your next target is to reach 2750 replies.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @baycan ! You received a 31% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 150 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.025
BTC 13137.40
ETH 387.94
USDT 1.00
SBD 0.98