İki Gözümün Çiçekleri

in #tr6 years ago

6a68678b-c597-4498-bb65-84d0bd349d7b.jpeg

924ed250-9821-43dd-a1e5-48c0592fc945.jpeg


Merhaba arkadaşlar. Bu kedicik seminer için geldiğim okula yavrulamış ben de buradan bir arkadaşımla bulduğumuz masa ve taşlarla onlara derme çatma da olsa bir kulübe yaptık. mamalarını sularını da koyduk. Anne yeni evini çok beğendi çocuklarını kapıp hemen yerleşti. :)

bu arada tatilde ailemin yanına geldim ve tayinim çıktı. bir yandan da seminer çalışmalarıyla uğraşıyorum. Ailemin evinde internet olmaması ve saydığım sebeplerden bir süredir Steemit'e giremiyorum. bir aksilik olmazsa yarından itibaren internete kavuşup dönüyorum.

şimdilik sağlıcakla kalın görüşmek üzere. :)


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web
Sort:  

Congratulations @batuhoca! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Çok şirin kediler an elerinin yanında güvendeler. Anneleri onları aç koymaz bakar . 😃

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63526.15
ETH 3387.82
USDT 1.00
SBD 2.56