Herkese selam(tabi hala buradaysanız.)

in #tr5 years ago

Merhabalar, uzun süredir buralarda yokum girip okumaya bile vaktim yok. Umarım herşey yolundadır herkes iyidir. :) Bildiğiniz üzere tayinim çıkmıştı ve farklı bir yol gözüküyordu bana. Son anda verdiğim karar ve dilekçeyle tayinimi iptal ettim. Hala aynı köydeyim.
Fakat eğitim hayatım sebebiyle steemit'te dahil olmak üzere bütün sosyal mecralardan uzaklaştım. Dikkatımin tamamını bitirme tezime verdim. ( bilenler vardır yüksek lisans yapıyordum tez aşamasındayım.)
Bu süreçte Steemit'te de olmamaya devam edeceğim. Burada o kadar güzel şeyler yaptık ki sırf bu yüzden ve sizin gibi güzel insanlar yüzünden burayı asla bırakmam, fırsatını bulur bulmaz aranıza döneceğim.

Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.

Sort:  

Merhabalar, sizi gormek mutluluk verici. Geleceginizi hic dusunmezdim

Posted using Partiko Android

Aylardır bekliyorum. Yine beklerim. Yeter ki gel. :)

Merhaba hocam size kolayliklar diliyorum.

sizi yeniden aramızda görmek güzel olacaktı..
şimdilik kolay gelsin ve başarılar dilerim.

Congratulations @batuhoca! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Hoş geldin, yine bekleriz :)

Congratulations @batuhoca! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.029
BTC 65051.86
ETH 3163.86
USDT 1.00
SBD 2.54