Steemit Bas Gitar Dersi #19 [Güllerin İçinden]

in #tr2 years ago (edited)

20190402_224707.jpg

Bas gitar derslerinin bu bölümünde, MFÖ' nün "Güllerin İçinden" parçasını çalacağız.

Şimdiye kadar çalıştığımız egsersizler ve teorik bilgiler, bu ve benzeri birçok parçayı çalmanıza yetecektir. İşin eğlenceli kısmı başlıyor kısaca.

Bir önceki dersteki, özellikle son egzersizi iyi çalıştıysanız, Güllerin İçinden parçasını da rahat bir şekilde çalmaya başlayabilirsiniz.

Onuncu egzersizde çalıştığınız nota değerleriyle tek fark, bas gitarın belirli perdesindeki 3 notayı ( Re - Do - Sol) kullanacak olmanızdır. Ritmik yapı aynıdır.
Şimdilik 1. parmağınızı kullanarak notalara basalirsizin.

8SzwQc8j2KJZWBXFXnbnQ1FtoZhRqrTWozhqoqWHpGmpmnVEAVCwkBN9PuEMChypUJGEZPxUxpqf12tbrv7cURFuYqE4eSiDrRyd6cz1QCRzGdy2NJr.png

Şimdi geçelim parçaya.

Parçanın hepsini yazmam karışıklık yaratacağı için parçada, ayni giden melodik bölümlerin eşliğini yazacağım. Birkaç ders sonrasında da parçanın tümünü çalabilecek seviyeye gelmiş olursunuz.

Notasıyla çalabileceginiz bölümler sözlerin olduğu ve solonun olduğu yerlerdir.

Güllerin içinden canım
Koşarak koşarak gel bana gel
O güzel gözlerini canım
Süzerek süzerek gel bana gel
Bu küskün yüzün gayrı gülsün canım
Gülerek gülerek gel bana gel

Geri kalan aynı bölümleri bulmak da yeni ödevininizdir.

Sort:  

Congratulations @bassline! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 150 posts. Your next target is to reach 200 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations @bassline! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!