Steemit Bas Gitar Dersi #15 [Parmak Çalışmaları 2]

in #tr2 years ago

20190315_073052.jpg

Ders #14' de, değeri/süresi 4 vuruş uzunluğunda olan, Birlik notalarla, boş tel çalışmaları yaptık.
Bu sayede:

 • tel isimlerini pekiştirmiş,
 • bas gitarı dengede tutmayı sağlamış,
 • tellere vurmaya alışmış olduk.

Bu dersimizeyse, aynı egzersizleri, farklı nota değerleriyle çalışacağız.
Amaç:

 • Yeni nota değerlerini, isimlerini, yazılımlarını, şekillerini iyice kavramak, pekiştirmek.
 • Parmak kodlamalarına adapte olmak.
 • Tableture & Nota okumayı geliştirmek.
 • Kondüsyononu arttırmak...

Kısaca, nota okuyarak bas gitar çalışabilmek ve bu işi en doğru yolla, pratik şekilde öğrenmektir amaç: Ve tabii sonunda, hislerimizi notalarla anlatabilmek;)

İkilik, Dörtlük ve Sekizlik Notalarla Boş Tel ve "i-m" Çalışmaları

 • İkilik Nota, iki vuruş uzunluğundadır, iki vuruşta bir çalınır.

 • Dörtlük Nota, her vuruşta, yani her bir metronom vuruşununda çalınır.

 • Sekizlik Nota, Yarım vuruş uzunluğundadır. Bu yüzden diğer adı da Yarım Vuruşluk notadır. Her metronom vuruşunu başında ve tam yarı zamanında çalınan nota değeridir.
  4/4 lük bir parçada;
  *1 ve - 2 ve - 3 ve - 4 ve şeklinde sayılır.
  "ve" ler yarıda ya da havada gelen vuruşu tanımlamak içindir


Bu nota değerlerinin nasıl çalındığını, ilgili egzersizlerin altındaki videolardan izleyebilirsiniz.

Egsersiz #1 - İkilik Nota

2 lik.png

Egsersiz #2 - Dörtlük Nota

4 luk.png

Egsersiz #3 - Sekizlik Nota

8 lik.png

Şimdi, bu 3 egzersizi, sırayla ve aralıksız bütün tellerde yapın. Mi telinden başlayıp La - Re - Sol - Re ve Mi sırasıyla, çalıp bitirin ve tabii tekrar başlayın;)

Çaldığınız her bir notanın ismini içinizden söylemeye gayret gösterin.
Mi - La - Re - Sol

Ödev
Boş tel çalışmalarını, Dörtlük nota değeriyle, Nota ve Tableture olarak yazınız.

Sort:  

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here