Steemit Bas Gitar Dersi #12 [Gam / Ses Dizisi]

in #tr2 years ago

IMG_20190304_203107_295.jpg

"Derse başlamadan8 Mart' ın, başta kadınlar ve tüm insanlık için, kutlu olmasını dilerim."

Gam dersi, bas gitar çalmak ve genel müzik bilgisi için, en temel konulardan biri olduğundan, çok iyi öğrenmeli, içselleştirmek için de üzerine düşünmelisiniz.
Bas gitardaki tüm doğal notaları bulmaya hazır mısınız?

Gamlar müzik yapmanın, hislerinizi anlatmanın, bas gitar çalmanın başladığı yerdir diyebilirim.

20190305_025230.jpg

Gam kısaca Ses dizisi demektir. Ses aralıklarının belirli bir formülasyona göre sıralanmasıyla oluşur. Bu formül, Tam ve Yarım seslerle ifade edilir.

Gamlar temel olarak "Majör ve Minör" olarak ikiye ayrılır:

 "Majör" büyük, "Minör" küçük demektir.

Minör gamlara geçmeden Majör gam konusunu kavramak en doğru yoldur, çünkü işin temelidir. Ayrıca, bir çok yeni bilgi, Majör gam formülü üzerinden, köklü bir şekilde öğrenilecektir; çıkış noktası Majör gamlardır.

Çoğu kişinin, sırasıyla söyleyebildiği bir gamla, "Do Majör" gamıyla, konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

Formül

2 Tam 1 Tarım, 3 Tam 1 yarım

Untitled-1-1.png

Bu formülün ana kuralı
Mi ve Fa, Si ve Do notaları Yarım (¹/2) ses,
Geri kalan tüm notalar Tam ses(1 ses) olduğudur.
Hiçbir zaman değişmeyen bir kuraldır bu ve Diğer bütün Majör gamları hızlı bir şekilde hatırlamanız için de çok pratik bir bilgidir.

Mi-Fa ve Si- Do arası Yarım (¹/2) ses,
geri kalan tüm nota aralıkları Tam ses (1 ses).

IMG_20190305_022451.jpg

Şimdi bu bilgileri kullanarak bas gitarınızdaki notaları bulmanız için küçük bir bilgi veriyorum; tabii boş tellerin notalarını öğrendiğinizi varsayarak;)

Bas gitar ve diğer gitaralarda perde numaraları 1'den başlar ve kaç perde varsa o kadar ilerler:

IMG_20190305_031218.jpg

Her rakam bir perdeyi ifade eder. Bas gitarın üzerindeki noktalar da "Refereans Noktaları" olaral tanımlanır: Örüntüyü daha rahat görmemize yardım ederken, karmaşayı da engellemiş olurlar.

  • Bas gitarda (Diğer gitaralarda da aynıdır.) her perde aralığı Yarım ses, 2 perde arası 1 sestir, yani Tam ses. Şimdi bu bilgiyi kullanarak bulmacayı çözmeye başlayabilirsinz: Hangi perde hangi nota?!

Başka gamlarda ve genel "Armoni" konusunda da işinize çok yarayacak bu bilgiyi aklınızda tutmanızı tavsiye ederim. Yeni gamlar bu bilgilere eklenecek yeni başlıklar içerecektir. Şimdilik bu kadarını hatırlamanız yeterli olacaktır.

Kısa Ödev:

  1. Majör gam formülünü yazınız.
  2. Mi ve Fa aralığı kaç sestir?
  3. Si ve Do aralığı kac sestir?
  4. Do ve Re arası kaç sestir?
  5. La telinde( 3. telde) 5. perde, hangi notadır?
    ( 3' e 5, hangi notadır?)
  6. Bas gitarınız kaç perdedir?
Sort:  

-diğer şeylerde var mı o da tartışılır ama- Fiziksel beceri gerektiren şeylerde genelde kabiliyetim yoktur. Fakat düzenli olarak devam Gitar dersleri serisini takdir ediyorum ;) Tebrikler.

Teşekkürler öncelikle.
Kabiliyet ya da yetenek üzerine birçok tartışma yapılabilir ve birçok farklı tanımı, yorumu olabilir tabii. Fakat benim kişisel gözlemim ve tecrübem, "kabiliyetin yoksa ve gerçekten yapmak istediğin bir şeyse o, doğru temelde, çok daha fazla çalışman gerektiğidir gerçek olan. Kısacası yetenek hızlı öğrenme ve kavramdır. Enstrüman çalmak, özünde bir iletişim şekli -kendinle ya da başkasıyla- olduğu için de bazen çok da kabiliyet gerektirmez; notaların sana verdiği his tatmin ediciyse, duyguyu yakalayabiliyorsan, gerisi pek de önemli değildir. Öz olan, basit ve sadelikte gizlidir.
Bir hobi olarak enstrüman çalmaksa amaç, biraz daha fazla çalışarak bu hissi, duyguyu herkesin yakalayabileceği inancındayım. Kabiliyet varsa daha kısa sürede enstrüman çalmayı öğrenebilirsiniz belki ama sanat yapmak ya da iyi birşeyler ortaya koymak zaman alır ve
bir "sonun" olmadığını, işin içine girdikçe daha çok kavrarsınız; yetenekli olmak artık çok küçük bir parçası olarak, sizi pek de rahatsız etmeden yanıbaşınızda olur sadece.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Coin Marketplace

STEEM 0.97
TRX 0.13
JST 0.136
BTC 56193.90
ETH 2435.80
BNB 583.02
SBD 8.33