Steemit Bas Gitar Dersi #10 [Parmak Kodlamaları]

in #tr2 years ago

20190302_190852.jpg

Parmak kodlamalarını ve nasıl kullanacağınızı iyi öğrenmeniz, bas gitar çalmak için çok büyük bir avantaj olacaktır.
Bazen size zor gelen, defalarca deneyip de çalamadığınız ya da sizi çok uğraştıran bir bas hattı, sırf parmaklarınızı yanlış kullanmanızdan kaynaklanabiliyor: "Tower Of Power - What Is Hip" in basları mesela...

Notaları düzgün çalışanız bile birşeylerin yanlış, eksik olduğunu hissedebilirsiniz; lezzet, duygu yoktur mesela. İşte bunun önemli bir sebebi, parmakları yanlış kullanmanızdır.
Bu yüzden kodlamaları ve nasıl kullandığını öğrenip, iyi bir başlangıç yapmak önemlidir. (Parmakların nasıl kullanılacağı, İlerleyen derslerede vereceğim çalışmalarla pekişecektir. Şimdilik isimlerini ve önemini kavramanız yeterlidir.)

Aşağıdaki videoyu izleyerek, genel bir tekrar yapmış olur ve parmak isimleri hakkında da daha iyi bilgi edinebilirsiniz.

Kodlamalar-isimler şu şekildedir:
(Solaklar sag yerine sol, sol yerine de sağ ellerine aynı isimleri vemelidir.)

 • Sağ el parmak isimleri
 • Baş parmak (p) Bas gitarda "T" ve ya -nadiren- "+" olarak da kullanılır.
 • İşaret parmağı (i)
 • Orta parmak (m)
 • Yüzük parmağı (a)
 • Serçe parmak (x)

IMG_20190303_153839.jpg

 • Sol el parmak isimleri, numaralarla ifade edilir:
 • İşaret parmağı (1)
 • Orta parmak (2)
 • Yüzük parmağı (3)
 • Serçe parmak (4)

VrlDaR.png

Bu kodlamalar, notaların altına, üstüne veya yanlarına da yazılılabilir ve o notaya hangi parmağınızla basıp, hangi parmağınızla vuracağınızı ifade eder. Sistem oturdukça parmaklarınız bunu otomatik bir şekilde yapmaya başlayacaktır. Bu yüzden de, temeli doğru yaparsanız, ileride tekrar geri dönüp aynı şeyleri tekrar etmenizin de önüne geçmiş olursunuz.

Screenshot_2016-11-15-06-08-40.png

Kendi Tarzınıza ve rahatlığınıza göre de belirleyebileceğiniz şekilde bu kodlamaları düzenleyebilirsiniz. Bir çok şeyde olduğu gibi, kodlamalar da kesin bir kural değildir elbette, fakat kendi sisteminiz oturana kadar dikkate almanız gereken bir konudur; başlangıcı doğru yapın yeter: "i" yerine "m" çalmak, 3. parmak yerine 4. parmağı basmak size daha rahat gelecekse bunu da deneyebilirsiniz.

Kesin kural parmaklara verilen isimlerdir; Önemli olansa, müziği iyi yapmak, hislerinizi müzikle iyi ifade edebilmektir;)

Kendi tarzınız, uzun bir süreçte ortaya çıkacaktır; sizin yeteri kadar çalışmanıza, edineceğiniz tecrübeye ve hayal gücünüze bağlıdır.

Sort:  

Congratulations @bassline! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 50

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!