You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bir Yarışmam Varrr 🤗

in #tr5 years ago

Çok güzel düşünülmüş bir yarışma, bilgi ve tecrübe paylaşımı açısından yeni gelenlere yol haritası eskiler için bilgi tazeleme tarzında yazılar ortaya çıkacaktır eminim ve sabırsızlıkla yazıları bekliyorum...

Sort:  

Ben de katılımınızı sabırsızlıkla bekliyorum hocam. Güzel yorumunuz için teşekkür ederim :)

Destek olmak adına katılım göstereceğim inşallah, benim yazım genelde yorum türünde olacak gibi, bir nevi motivasyon...

Çok güzel olur hocam teşekkür ederim

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27073.24
ETH 1893.57
USDT 1.00
SBD 2.14