MEÇHUL AKŞAMLAR...

in #tr3 years ago

Sözün kifayetsiz kaldığı yerdeyim,
Hayatın manasını yitirdiği,
Seni kaybettiğim o gündeyim şimdi,
Yalan dünyanın cehennem ateşinde,
İki dünya arasında araftayım şimdi,

Gidişinle yetim kalmış bir çocuk gibiyim,
Hasretinle yangın yeri yüreğim,
Sensiz çıkmaz bir sokak gibiyim şimdi,
Ardından gözlerimde kara bulutlar kaldı,
Nasibime mevsimlerden sonbahar aylardan kasım kaldı...

Meçhul

girl-3421489_1280.jpg
Kynk

Koşturuyoruz içinde hayatın, durup dinlenmek istesek hayat beklemiyor maalesef ve bizi acılarla yoğuruyor. O kadar hızlı geçiyor ki zaman bir bakıyorsunuz hayat dediğiniz gün doğumu ile gün batımı arasında. Gündüzün açmazında gecenin çıkmazında bir hayat yokuşunda, kelimeler hançer gibi ciğerimizi deşiyor...

Çocuk gözlerimde kaldı renkleri gökkuşağının,
Mutluluğu bir ömür bekleyecek miyiz?
Dünyanın kış tarafında fırtına eksik olmuyor anlaşılan,
Güneşi görmeden ölecek çocuklar biz miyiz?

e.avina

Sort:  

Gündüzün açmazında gecenin çıkmazında bir hayat yokuşunda, kelimeler hançer gibi ciğerimizi deşiyor...

yukarıdaki şiir de bizim için aynı etkiye sahip..
bundan sonra güzel çok daha güzel günleri birlikte yaşamanız dileğiyle, meçhul'e selam ve sevgiler 🌹

Varlığınızı hissetmek bize o kadar büyük bir güç katıyor anlatamam, dualarınız ve dostluğunuz için sonsuz teşekkürler 🌹

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by avina from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Vay anasını ya valla hocam siz bu meçhul'u iyi buldunuz. Resmen düet yapıyor gibi olmuşsunuz. Elinize sağlık, hayran kaldım :)

Küçük bir ipucu, hayatın düetini birlikte yapıyoruz 😉,
Gerçi şiirinde fazla büyük bir ipucu var ama...

Nasıl ya, yoksa yok yok tahmin edip de pot kırmayacağım :) Bunu bana yaptıramazsınız :D

Tahminini tahmin edebiliyorum, sende kalsın ifşa etme 😉

Meçhule selam olsun, kalbiniz ümit ve mutluluklarla dolsun, beklenen Ümit’ler sağlıcakla yuvanızı bulsun, elem keder yok olsun 😃

Amin çok teşekkür ederim bu güzel duanız için 🌺

Congratulations @avina! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 1500 replies. Your next target is to reach 1750 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Tebrikler! Yazınız Trproje discord sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @trproje hesabından oy almıştır.

Trproje küratör ve projelerin önerdikleri Türkçe yazıları desteklemeye devam ediyor. Proje ekibi tarafından seçilen yazılar ayrıca edebiyat, gezi, trliste, hosgeldin ve C² küratörlerine oy için önerilmektedir.


Siz de beğendiğiniz yazıları oylama için önermek isterseniz Trproje discord sunucusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Teşekkür ederim...

Coin Marketplace

STEEM 0.72
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57481.14
ETH 4344.51
BNB 617.50
SBD 7.00