Steem & Median İnceleme 030618

in #tr5 years ago (edited)

Steem değerinin stabil hale gelmesi ve artmaya başlaması sebebi ile yeni bir inceleme yapma gereği hasıl oldu.

STEEM &MEDIAN.png

Artık bot kullanmaya başlayacağım tekrardan. İkinci bir emre kadar siperlerden çıkıyorum :))

ayrac1.png

Median değerini steemnow sitesinde sağ üst tarafta bulunan değere tıklayarak açılan grafikten inceleyebilirsiniz.

Screenshot_5.png

Kara geçmeniz için almanız gereken oy miktarı yaklaşık şu şekilde olacaktır.

  • Botlardan kara geçebilmek için şu anda 1.7 ile oylansanız bile yükselen median değeriyle birlikte her türlü kara geçersiniz.

  • Eğer median değeri 2-3 gün sonra yükseldikten sonra tekrar düşme eğilimine girse bile 1.8 ile oylandığınızda median 2.10 doların altına düşmedikçe zarar etmezsiniz.

  • Bunlardan daha az oranlarda oylandığınızda yatırdığınız miktarı bile çıkartamıyorsunuz. Median değeri yükseldikçe botların oylama oranları da artmaya başlıyor doğal olarak. Bu aralar burası güvenli limanlar.

ayrac1.png

Bu noktada en çok oylayan ve her içeriğinizde kullanmanızı tavsiye ettiğim botları sıralarsak:

  • @minnowhelper 0.01 sbd gönderimlerinize yaklaşık 2.5 kat oyluyor
  • @candyboy 4-10 sbd arası gönderimlerinize şu anda 2.1 kat ile oyluyor
  • @flagship 0.20 sbd karşılığında 2.5 kat ile oyluyor
  • @thundercurator 0.12 sbd karşılığında 3 kat ile oyluyor
  • @drotto 0.001 sbd karşılığında en az 10 kat ile oyluyor
  • @minnowsupport Pal discord kanalında takip ederseniz ücretsiz oyluyor.

ayrac1.png

Screenshot_6.png

Steem'in 1 haftalık grafiği.

Hacim belirli bir oranda devam ediyor, fiyat yükseldikçe azalan bir hacim olmaması da ekstra avantaj getiriyor.

Screenshot_7.png

Teknik analiz anlamında incelediğimizde ise 2.50 dolarlara kadar çıkıp tekrar geri gelebileceğini düşünüyorum, demiştim. Bir geri dönüş olsa da 2.10 dolarlardan tekrar yükselişe geçti. Ben biraz daha düşeceğini tahmin ediyordum.

Steem'in şu andaki fiyatı 2.56 dolar civarında. Bitcoinin artışı ile beraber daha da yükseleceğini tahmin ediyorum.

ayrac1.png

Görseller Kaynak:

Görseller tradingview, steemnow ve coinmarketcap sitelerinin ekran görüntüleridir.

ayrac1.png

altyazı.png

Sort:  

Bilgilendirme için teşekkürler hocam, ben de ortalık durulsa da bot kullanmaya başlasam diyordum bu açıdan iyi oldu.

Düzenledim tekrardan teşekkürler :))

Pek analizden anlamasam da tek temennim steem'in daha da yükselmesi :) Analiz işini bilsem aslında güzel olacak. Teşekkürler analiz için :)

Yükselse de hepimiz rahatlasak :D

Aynen :D :D

You got a 15.29% upvote from @upme thanks to @arafs! Send at least 3 SBD or 3 STEEM to get upvote for next round. Delegate STEEM POWER and start earning 100% daily payouts ( no commission ).

Harika oldu abi bizim gibi anlamayıp haber bekleyenler için. Az da olsa biz de bot kullanmaya devam edelim o zaman :)

Teşekkürler tesbitleriniz ve analiz için.bizim gibiler SP lerini ancak botlarla yükseltebilir

@thundercurator son sefer gönderdiğim 2 yazımı oylamadı, galiba bir terslik var,

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by arafs from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Excelente post, good work

Minnowsupporttan oy alamıyorum hocam. Post bırakma kanalı bana aktif değil ilk üye olduğumdan bu yana nedenini nasıl anlayabilirim yardımcı olursanız sevinirim.

Nasıl olur o öyle ya, özelden yazıyorum o zaman size.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17217.19
ETH 1283.01
USDT 1.00
SBD 2.28