Steem analizinde güncelleme ve Bitcoin analizi

in #trlast year (edited)

Merhaba. Üç gün önce Steem ile ilgili bir paylaşım yapmıştım. Steem fiyatında "dip göründü galiba" demiştim. O paylaşımı incelemek isterseniz buyurun: Steem'de Dip Göründü Gibi Steem analizimin güncel durumu:
steem.png

Bitcoin'de de Steem analizine benzer bir durum söz konusu. Fiyatta gözle görülebilir bir değişim olmasa da hacimde olumlu değişimler söz konusu. Grafikte belirttiğim destek ve direnç çizgileri önemli. Stop koymak şartıyla kırılımlar sonrasında alım/satım yapılabilir. 4 saatlik Bitcoin grafiği:
indir.png

Bahsettiğim şeyler yatırım tavsiyesi değildir. Yeni paylaşımlarda görüşmek dileğiyle, takipte kalın.

Görseller: Tradingview.com

Sort:  

Btc direnci kırdı. Takipteyiz.indir.png

4 kasımda İranın swiftten çıkarılacağı söyleniyordu, detaylarını bilmiyorum ama böyle bir durum kriptolara yarayabilir ayrıca.

Evet hocam. Altın ve kripto fiyatlarına etki eder mutlaka.

You got a 9.67% upvote from @oceanwhale courtesy of @anadolu! Earn 100% earning payout by delegating SP to @oceanwhale. Visit www.OceanWhaleBot.com for details!

You got a 27.05% upvote from @dailyupvotes courtesy of @anadolu!

To support this service please vote for @chitty as a witness.

Congratulations @anadolu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 5000 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 6000

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest3 and SteemitBoard - Meet the Steemians Contest

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!