Borsanın Anatomisi

in tr •  last year 

Merhaba. Yatırımcıların fazlasıyla umutsuz olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Sizlerle bir görsel paylaşacağım. Ancak zamanım kısıtlı, ayrıntıya girmeyeceğim. Yatırımcı psikolojisi başlıklı içerikleri inceleyerek konu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.
Bitcoin.png
Grafik: Tradingview.com, BTC/USDT Haftalık.

İyi eğlenceler, bol kazançlar.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

O zaman ver coşkuyu.

Hepsi sırayla hocam ve zaman, sabır lazım.

steem alım zamanı ne zaman? hele bekleyelimmi?

Kademeli olarak her düştüğünde biraz alabilirsiniz hocam. Dibi kimse bilemez.

Şu an toplama zamanı geldi :)

Trende göre doldur boşalta devam hocam :)

Congratulations @anadolu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 14000 upvotes. Your next target is to reach 15000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Saint Nicholas challenge for good boys and girls

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!