Borsada Zararı Durdur Seviyesi Belirleme

in #tr5 years ago (edited)

Merhaba. Yatırımcılar ve tüccarlar için son derece önemli bir konuya değineceğiz. Stop-Limit (zararı durdur, zarar kes, kol kesme) konusu borsada işlem yapmış herkesin kabul edeceği gibi en fazla önem verilmesi gereken şeylerden biridir. Bu başlıkta stopların hangi fiyata, nereye konulacağından bahsedeceğiz.

Görsel: Tradingview.com

Bu konuda bilgi sahibi olan kişiler çok farklı yöntemler öneriyorlar. Ben de en fazla uyguladığım üç stop seviyesi önereceğim. Ortaya konulan sermayenin belirli bir yüzdesi, destek-direnç seviyeleri ve bu ikisinin bir ortalamasının alınması.

Yüzde belirlenerek konulan stop; Yatırım aracını aldığımız fiyattan yüzdelik olarak ne kadar tersine hareket gerçekleşirse zarara katlanabilirsiniz? %2, %5, %X? Ben yatırım yaptığım aracın volatilitesine, risk seviyesine bakarak karar veriyorum. Belirlediğim stop oranları %1, %5 arasında değişiyor. Örneğin: THYAO hisse senedini 15TL'den aldığımızı varsayalım. %1 zararla 14.85 fiyatına stop emri giriyorum.

Destek-direnç seviyesi belirlenerek konulan stop; Aldığınız/sattığınız yatırım aracı en son hangi fiyattan dönmüş? Aynı veya yakın fiyattan bir kaç defa geri gönderilmiş mi? Bu seviyenin bir kaç tık altını stop seviyesi olarak belirleyebilirsiniz. Fiyat belirlediğimiz seviyeden kaç defa dönmüş? Destek-direnç dönüşleri hacimli bir şekilde dönmüş mü? vb. sorulara vereceğimiz olumlu cevaplar zarar olasılığımızı düşürecektir.

Yüzdelik stop ve destek-direç stoplarının bir ortalaması şeklinde konulan stop; Bu seçenekte işlem yaptığımız yer çok önemli. Belirlediğiniz destek/direnç seviyesinden işlem yapmışsak en sağlıklı yöntem budur.

Yeni paylaşımlarda görüşmek dileğiyle. İyi eğlenceler, bol kazançlar.

Sort:  

THY seçimden sonra yükselişe geçecekler arasında THY de var sanki (?) ;)

😉O sadece örrnek hocam😁 Grafiğe baktım da o da güzel duruyor😊Screenshot_20190109-185304_TradingView.jpg

Merhaba,

Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile Trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır.


Kürasyon kuyruğuna katılarak Steemit'te Türkçe yazılara siz de destek olabilirsiniz.

Sevgiler @trliste


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Grafikteki hisse ;) Screenshot_20190202-190623_TradingView.jpg

Congratulations @anadolu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 15000 upvotes. Your next target is to reach 16000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Dear anadolu:

We are SteemBet, the next generation STEEM based gaming platform. We are honored to invite you to join our first fantastic dice game, which is just the beginning of SteemBet game series. Our dividend system has now launched. The prize pool has already accumulated 2,000 STEEM and more than 60 players have participated in staking mining token SBT. A huge reward of 40,000 STEEM is awaiting! Join us NOW with other 500 STEEM users to loot HUGE dividend reward!!

SteemBet Team

Official Website
https://steem-bet.com

Discord Server
https://discord.gg/95cBN3W

Telegram Group
https://t.me/steembet

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 52284.87
ETH 3013.50
USDT 1.00
SBD 4.23