Borsa İstanbul'da "Öğle Arası" Kalkıyor

in #tr5 years ago (edited)

Merhaba. Bilindiği gibi Borsa İstanbul dünyadaki borsalardan biraz farklı çalışıyor. Hem piyasa derinliğinin az olması hem de bazı uygulamalardaki farklılıklardan dolayı oldukça geride kalmış durumda. İstanbul'un Finans şehri olması yönünde çalışmalar emekleyerek de olsa devam ediyor.

Borsamızı daha cazip hale getirecek yeniliklerden biri sonunda gerçekleşiyor. Aksi bir durum söz konusu olmazsa 4 Eylül'den itibaren "öğle arası", "tek fiyat uygulaması" gibi engeller kalkıyor. Belirtilen tarihten sonra pay piyasası saat 9.55-18.10 arası, emtia ve vadeli piyasalarımız da 9.30-18.15 arası açık olacak. 4 Eylül'den sonra 13.00-14.00 arası uygulanan tek fiyat sistemi de kaldırılacak.

Umarım borsamızın geliştirilmesi ve çağa ayak uydurması yönünde çalışmalar artar. Yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. İyi kazançlar dilerim.

Diğer sosyal medya adreslerim: Sapien , Dlive

Sort:  

Congratulations @anadolu! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68072.80
ETH 3780.85
USDT 1.00
SBD 3.72