Bizim Kayıplar Hangi Hesapta Birikiyor Acaba? :)

in tr •  last year 

Merhaba. Bu gece hophopcoin isimli Twitter kullanıcısı bir paylaşım yapmış. Bitmex isimli borsanın kullanıcılarından birinin paylaşımını yorumlamış aslında. Borsa kullanıcısı cüzdanındaki son kazançların bulunduğu bir ekran görüntüsü eklemiş.
DqXdMzJWsAEP8t_.jpeg
Aklıma şöyle bir şey geldi: "Acaba bizim kayıpların ne kadarını bu arkadaş almıştır?" Her ticarette kazananlar olduğu gibi kaybedenler de var elbette. Ancak insan, hep kazanan tarafta olmak nasıl bir duygudur merak etmiyor değil. Balinalar etrafımızda dolaşıyor değerli plankton arkadaşlar :) Eğitim almadan kayalıkların arasından çıkmamak lazım ;)
hop.png
Yeni paylaşımlarda görüşmek üzere, takipte kalın.

Kaynak: https://twitter.com/hophopcoin/status/1055584594744016896

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

You got a 34.04% upvote from @oceanwhale courtesy of @anadolu! Earn 100% earning payout by delegating SP to @oceanwhale. Visit www.OceanWhaleBot.com for details!

Congratulations @anadolu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 30000 upvotes. Your next target is to reach 35000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard notifications improved

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!