Hayatı ıskalamak

in #tr6 years ago (edited)

Hayat koşuşturmasıyla saatler, günler, haftalar, aylar hatta yıllar geçip giderken bir şeyleri ihmal ettiğinizi siz de hissediyor musunuz?

Sanki yapılacak dünya kadar şey varmış da hepsinden geri kalıyormuş gibi, sanki izlenecek çok film, okunacak çok kitap, gidilecek çok yer, tadılacak çok lezzet varmış da biz yerimizde sayıyormuşuz gibi geliyor mu?

Ben bazen değil her zaman bu şekilde düşünüyorum ve bundan çok rahatsızlık duyuyorum. Hiçbir şeye yetememezlik hissi kendinize olan güveni de zedeliyor bir zaman sonra...

Bazen de çok boş vaktim oluyor ve ben gün bitiminde geriye bakıyorum ki dişe dokunur hiçbir şey yapmamışım, vakit nasıl geçmiş, o geçerken ben ne yapmışım farkında değilim. Ama bazı zamanlarda o kadar sıkışık ve yoğun hallerde istediğim gibi yönetebiliyorum zamanımı ve çok verimli kullanabiliyorum...

Demek ki zaman gerçekten izafi bir kavram. Sevdiğimiz ortamlarda vakit suyun şelaleden akması gibi hızlıca geçerken, bulunmaktan haz almadığımız yerlerde zaman durgun su misali kımıldamıyor bile...

Umarım hepimiz güzel yerlerde güzel zamanlar geçiririz ve gecenin bu vaktinde benim gibi bu konulara kafa yormak zorunda kalmazsınız. 🙂


kaynak

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @akifane.

This post has received a 16.35% upvote from thanks to: @akifane.
For more information, click here!!!!

Try the new Minnowhelper Bots for more information here

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Help support @minnowhelper and the bot tracker by voting for @yabapmatt for Steem witness! To vote, click the button below or go to https://steemit.com/~witnesses and find @yabapmatt in the list and click the upvote icon. Thank you.

Voting for @yabapmatt

Çok doğru yaşamın değerini bilmeli her anı kaliteli yaşamalıyız. Sakin ,mutlu ve umutlu olmak en güzeli 👍

Teşekkür ederim yorumunuz için, umarım hep o şekilde yaşayanlardan oluruz.😊

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 67186.90
ETH 3110.36
USDT 1.00
SBD 3.77